گرم شدن زمین عامل تغییر جهت حرکت زمین

تغییر نمایشی در حرکت قطبی وابسته به اثرات گرم شدن کره زمین و تاثیر انسان ها بر روی این سیاره است.

به گزارش کلیک، مطالعه جدید ناسا نشان می دهد که گرم شدن کره زمین مسیر حرکت زمین در محور قطبی آن را تغییر داده است.

ذوب شدن لایه های یخی، به خصوص در گرینلند، توزیع وزن بر روی زمین را تغییر داده است. با توجه به مطالعه منتشر شده در مجله پیشرفت علوم در روز جمعه، قطب شمال و حرکت قطبی منجر به تغییر مسیر می شوند.

دانشمندان و کاشفان قطب واقعی و حرکت قطبی را از سال ۱۸۹۹و تقریبا تمام قرن بیستم به دقت مورد بررسی قرار دادند، آنها کمی به سمت کانادا مهاجرت کردند. اما با توجه به مطالعه نویسنده ی سورندرا ادهیکاری در آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا، این حرکت در این قرن تغییر کرده و در حال حاضر به سمت انگلستان متمایل می باشد.

ادهیکاری گفت: “تغییر جهت اخیر در قرن بیستم بسیار چشمگیر است.”

در حالی که دانشمندان می گویند که تغییر بی ضرر است، این مسئله معنی دار است. جاناتان اورپک، استاد علوم زمین در دانشگاه آریزونا، که در مطالعه حضور نداشت، گفت: “این واقعیت تاثیر عمیق انسان بر سیاره را روشن می کند.”

اریک اوینز، دانشمند ناسا و همکار این مطالعه گفت: “از سال ۲۰۰۳، گرینلند به طور متوسط ​​بیش از ۲۷۲ تریلیون کیلوگرم یخ را طی یک سال از دست داده و این مسئله روی حرکت زمین شبیه به یک اسکیت باز در حال چرخش که یک پای خود را بلند کرده، تاثیر گذاشته است.”

مهمتر از همه، غرب جنوبگان سالانه ۱۲۴ کیلوگرم یخ از دست داده و شرق جنوبگان ۷۴ کیلوگرم یخ به دست می آورد، که به شیب لرزش بیشتر کمک می کند.

ادهیکاری گفت، تمام این موارد با هم حرکت قطبی را به سمت شرق متمایل می کنند.

جیان لی چن، دانشمند محقق ارشد در دانشگاه مرکزی تحقیقات فضایی تگزاس، برای اولین بار تغییر مکان قطب را به تغییرات آب و هوایی در سال ۲۰۱۳ نسبت داد و گفت این مطالعه جدید گامی دیگر برای کار وی است.

چن که در مطالعه ناسا حضور نداشت، گفت: “هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد، این موضوع تنها یکی دیگر از اثرات جالب تغییر آب و هوا است.”

منبع: theguardianبدون دیدگاه