چالش بر سر فعالیت های شبکه های پیام رسان هم چنان ادامه دارد

نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی، در دو سال گذشته، بارها از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و همواره بازخوردهای متفاوتی داشته است.

به گزارش کلیک، وزیر ارتباطات بارها اعلام کرده است وزارت ارتباطات به دلیل مسائل اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه، با فعالیت این شبکه ‌ها مقابله نخواهد کرد اما راه بهتر آن است که در داخل کشور برای دستیابی به شبکه‌ های داخلی تلاش شود.

واعظی همواره تاکید کرده بود که تا زمان دستیابی به شبکه‌ های داخلی دولت امکان استفاده از شبکه ‌های اجتماعی خارجی را مسدود نخواهد کرد.

در چند ماه گذشته، کمیته تعیین محتوای مجرمانه رایانه ای چندین جلسه برگزار کرد و به بحث فعالیت تلگرام پرداخت و در نهایت با در نظر گرفتن شروطی قرار به ادامه فعالیت شبکه‌ هایی مانند تلگرام شد.

اما پس از گذشت چند ماه اکنون خبرهایی از ورود شورای عالی فضای مجازی به بحث سیاست گذاری فعالیت شبکه های اجتماعی مانند تلگرام به گوش می رسد.

ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، جدیدترین مصوبه شورا را در خصوص شوراهای مجازی ذکر کرد و اظهار داشت: در مورد شبکه‌ های مجازی به طور مصداقی بررسی نمی ‌کنیم بلکه بیشتر سیاست گذاری کلان خواهیم داشت که در جلسات ‌آینده سیاست خود را درباره شبکه‌ هایی مثل تلگرام اعلام خواهیم کرد.

 بدون دیدگاه