اینتل ۱۲ هزار نفر را اخراج می کند

اینتل امروز اعلام کرد که قصد دارد ۱۲ هزار موقعیت شغلی را حذف کند، که چیزی بالغ بر حدود ۱۱ درصد از نیروی کار این شرکت است.

به گزارش کلیک، اخراج کارکنان، بخشی از برنامه اینتل برای تمرکز بر روی رشد فناوری های مدرن و جدید، یعنی مراکز داده پیشرفته و اینترنت اشیا است. این دو با هم سودی بالغ بر ۲٫۲ میلیارد دلار در سال گذشته برای اینتل داشته اند، که در حدود ۴۰ درصد از درآمد کل این شرکت است.

یکی دیگر از دلایل کاهش نیروی این شرکت، افت فروش کامپیوتر است. به گزارش Gartner، محموله های ارسال شده در سال ۲۰۱۵ هشت درصد نسبت به ارقام ثبت شده در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

در حالی که بسیاری از این ۱۲ هزار نفر تا دو ماه آینده اخراج خواهند شد، بسیاری دیگر از مشاغل هم تا اواسط سال ۲۰۱۷ با کاهش نیرو همراه خواهند بود. این یعنی تمام افراد در اینتل باید نگران آینده شغلی خود باشند. وقتی که شرکتی به بزرگی و منابع اینتل، چنین حجم بالایی از نیروهای کاری خود را اخراج می کند، پس باید منتظر ماند و دید که دیگر شرکت های کامپیوتری چه واکنشی خواهند داشت.

اینتل انتظار دارد با این حرکت حدود ۷۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ صرفه جویی داشته باشد. ولی اگر این شرکت بخواد بر روی دو مورد اشاره شده در بالا سرمایه گذاری کند و زمان اختصاص دهد، باز هم به نیروی کار انسانی نیاز دارد. آیا اینتل این افراد اخراج شده را دوباره استخدام می کند یا به شیوه جدیدی از آن ها بهره خواهد برد؟

آن چه مسلم است اینتل این کاهش نیرو را برای تمرکز بیشتر منابع مالی خود بر روی مراکز داده پیشرفته و اینترنت اشیا کرده است می خواهد در کم ترین زمان بیش ترین بازده را بگیرد. باید دید این راه کار اینتل جواب خواهد داد یا خیر.

منبع: thenextwebبدون دیدگاه