بخش مسئول پردازش معانی و مفاهیم در مغز کشف شد

محققان دانشگاه کالیفرنیا از قسمتی از مغز که به معانی و مفاهیم مربوط می شود و در سرتاسر مغز کشیده شده است نقشه برداری کردند. نتایج آن ها نشان داد زبان خیلی پیچیده تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد.

به گزارش کلیک، هفت داوطلب در حالی که روی یک دستگاه اف ام آر ای دراز کشیده بودند به یک برنامه ارادیویی که در آن افراد تجارب احساسی خود را با دیگران به اشتراک می گذارند گوش دادند. این دستگاه چگونگی پاسخ دادن مغز آن ها را به ۹۸۵ مفهوم ویژه مورد بررسی قرار داد.
محققان جریان خون به ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار بخش بسیار کوچک در نقشه را مشخص کردند. نتیجه این شد که برخی مفاهیم در چند قسمت در سرتاسر مغز نشان داده شد. برای مثال کلمه Top در بخشی که به لباس (clothing) و همچنین بخشی که به اعداد می پردازد ظاهر شد.
قبلا تفکر محققان بر این بود که بخش های بزرگ مغز به طور جداگانه به مفاهیم مختلف می پردازند، اما این تحقیق نشان داد که این قسمت از مغز که به معانی رسیدگی می کند بیشترین قسمت مغز را تشکیل می دهد.
یکی از محققان بیان کرد این اطلاعات نشان می دهد که ما باید در مورد این که مغز چگونه معانی را سازماندهی می کند تجدید نظر کنیم.
اما این تازه ابتدای راه است. مطالعه فقط روی قسمت های کوچکی از مغز این افراد داوطلب انجام شد و به همین علت تشخیص تفاوت بین دو جنس در این تحقیق ممکن نبود. در مطالعه بعدی محققان قصد دارند روی ۵۰ یا ۱۰۰ نفر با پس زمینه های مختلف تحقیق کنند.
منبع:engadgetبدون دیدگاه