برگزاری نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در محل شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

به گزارش کلیک، به نقل از روابط عمومی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، در فضای ۲۰۰۰مترمربعی نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، بیش از ۱۰۰ موسسه با ۸۶ غرفه حضور دارند.
قیمت واگذاری فضای غرفه به ازای هر متر مربع، برای نرم افزارهای داخلی ۱۲۰ هزار تومان و برای نرم افزارهای کاربردی خارجی ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال سالن ۸a و ۸b، در محل شهر آفتاب برگزار می شود.بدون دیدگاه