تشخصیص عفونت های باکتریایی توسط دستگاه PAD

یک تیم تحقیقاتی از بیمارستان دولتی ماساچوست (MGH) دستگاهی عرضه کرده اند که می تواند زمان تشخیص پاتوژن های مسبب عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی را از دو روز تا چند ساعت کاهش دهد.

به گزارش کلیک، این سیستم که در مجله پیشرفت های پزشکی نیز در مورد آن شرح داده شده است همچنین امکان تشخیص نقطه مراقبت (POCD) را نیز فراهم می کند.

عفونت های مرتبط با مراقبت های بهداشتی سالانه بیش از ۶۰۰ هزار بیمار را درگیر می کند که بیش از ده درصد آن ها را به کام مرگ فرو می برد و بیش از ده میلیارد دلار خسارت بر جای می گذارد.

تشخیص سریع و به موقع این پاتوژن ها نخستین و مهم ترین قدم به سوی انتخاب رژیم آنتی بیوتیکی مناسب است، و این سیستم توانایی ارائه اطلاعات لازم را در مطب پزشک و ظرف مدت کمتر از دو ساعت دارد.

با در نظر گرفتن استاندارد طلایی تشخیص عفونت های باکتریایی، تشخیص سنتی که به کمک کشت باکتری انجام می شود چند روز به طول می انجامد و نیازمند تجهیزات تخصصی، پرسنل آموزش دیده آزمایشگاه و روالی است که با توجه به پاتوژن ها متفاوت است. روش های ژنتیکی که گونه های باکتریایی را به وسیله توالی نوکلئیک اسید آن ها تشخیص می دهد قدرتمند هستند اما نیازمند تجهیزات و روال کاری پیچیده است که انجام گرفتن این آزمایش را محدود به آزمایشگاه بیمارستان می کند.

سیستم توسعه یافته توسط گروه MGH که آن را PAD (تشخیص قطبش ناهمسانگردی) می نامند آزمایش دقیق ژنتیکی را به وسیله یک دستگاه ساده امکان پذیر می کند. در این روش RNA باکتریایی از نمونه گرفته شده و درون یک کاتریج کوچک پلاستیکی و یک بار مصرف گذاشته می شود. پس از تقویت واکنش زنجیره پلیمراز RNA، مواد در مکعب های پلاستیکی حاوی قطعات نوری که RNAهای هدف را بر اساس پاسخ آن ها به سیگنال نوری پروب تشخیص توالی خاص شناسایی می کند قرار داده می شود. این مکعب های نوری روی یک ایستگاه الکترونیکی قرار گرفته و اطلاعات را به گوشی یا کامپیوتری که در نظر گرفته شده است انتقال می دهد تا آماده نمایش شوند.

گروه مذکور در این اثبات اصل (POP) از یک سیستم PDA نمونه که شامل چهار مکعب نوری برای آزمایش نمونه های مربوط به نه بیمار بود استفاده کردند و نتایج به دست آمده با آزمایش معمولی کشت میکروب مقایسه شد. آزمایش برای تشخیص پنج گونه باکتری مهم – اشریشیا کلی، کلبسیلا، اسینتوباکتر، سودوموناس، استاف اورئوس- همچنین فاکتورهای بیماری زا و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های خاص انجام شد و در هر دو روش نتایج یکسان به دست آمد. اما سیستم PDA این نتیجه را در دو ساعت و روش سنتی طی سه تا پنج روز ارائه داد. هم اکنون این گروه پروب هایی برای بیش از ۳۵ گونه باکتری و فاکتور بیماری زا طراحی کرده و هزینه کلی آزمایش PDA احتمالا بیش از دو دلار نمی شود.

به گفته یکی از محققان، این نمونه هنوز نیاز به پیشرفت هایی مثل کاهش بیشتر زمان آزمایش به کمتر از یک ساعت و توسعه پانل پروب ها دارد. در این سیستم پر سرعت سه کاربرد مهم به چشم می خورد: تشخیص سریع عفونت در بیمار، تشخیص مقاومت باکتریایی در گروه بیماران و ردیابی آلودگی باکتریایی دستگاه های پزشکی یا محیطی که بیماران در آن حضور دارند.

منبع :Sciencedaily

 

 

 بدون دیدگاه