اثبات خواب درختان در شب به کمک فناوری لیزری

تجزیه و تحلیل اسکن های لیزری نشان می دهد که درختان شب ها می خوابند و خود را برای دریافت نور در طول روز آماده می کنند.

به گزارش کلیک، حس این که تصور کنید جنگل شب ها بسته می شود چگونه است؟ خب، ظاهرا این گونه که به نظر می رسد، این احساس ترس، ممکن است وحشتناک ترین حسی باشد که هر کس می تواند تجربه کند. اگر چه ممکن است علائم آشکاری از خوابیدن مانند خروپف را نشان ندهند، ولی تحقیقات جدید نشان می دهد که دوستان جنگلیه ما ممکن است اندام های خود به شیوه ای بسیار شبیه به خواب در طول شب استراحت دهند.

این سری از تحقیقات که به رهبری آندریاس زلینسکی از مرکز پژوهش زیست شناسی در تیهانی مجارستان انجام شد، اولین بار است که چنین فعالیت مشابه ای مانند خواب را در درختان مشاهده کرده است.

برای بررسی حرکت درختان، زلینسکی و گروه او از پرتوهای لیزر برای اسکن درختان توس به طور همزمان در اتریش و فنلاند استفاده کردند. اسکن لیزری امکان اندازه گیری جنبش های سه بعدی از هر درخت در مقیاس سانتی متر را به دانشمندان می داد. هم چنین آن ها را قادر به انجام این آزمایش بدون استفاده از منبع نور کرد، چرا که استفاده از نور می توانست نتایج این مطالعه را که از طریق اختلال رفتار درختان در شب و تاریکی می شد، تاثیر بگذارد.

تیم دو نوع متخلف از درختان توس را مورد مطالعه قرار داد و ۱۱ ساعت اسکن از درختان در فنلاند و ۷۷ ساعت اسکن از درختان در اتریش در فواصل ۱۰ دقیقه ای جمع آوری نمود. اسکن ها در شب های بدون باد و به صورت کاملا معتدل، به گونه ای که هیچ گونه متغیر خارجی بر روی نتایج آزمایش تاثیر گذار نبود، انجام شد. هنگام بررسی نتایج، محققان کشف کردند که شاخه های درختان در طول شب از روز افتاده تر است، و حتی برخی از شاخه های درختان بیش از ۱۰ سانتی متر تا پایان شب افتادگی دارند.

ایتو پاتنون از اعضای تیم تحقیقاتی و عضو موسسه تحقیقات جغرافیایی فنلاند گفت: “این آزمایش اولین از نوع خود است. پیش از این، این گونه مطالعات تنها بر روی گیاهان کوچک انجام شده است، اما در این جا، این امکان وجود داشت که تحقیق بر روی یک درخت کاملا رشد کرده انجام شود. با این کار، نه تنها نتایج به دست آمده متفاوت بود، بلکه می توانست حقایق پوشیده تری را برای ما آشکار کند.”

این نوع از خواب در رفتار گیاهان پیش از این نیز گزارش شده بود، اما این اولین بار است که این اثر در کل یک درخت مشاهده شده است.

منبع: digitaltrendsبدون دیدگاه