گزارش تصویری مرحله پایانی لیگ برنامه نویسی کشور

اولین گزارش تصویری را با کم سن و سال ترین تیم حاضر در مسابقات شروع می کنیم، اعضای این تیم متولد اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بودند.

 

photo_2016-05-28_11-09-48

 

photo_2016-05-28_11-10-07 - Copy

 

photo_2016-05-28_11-10-19 - Copy

 

photo_2016-05-28_11-10-22 - Copy

 

photo_2016-05-28_11-10-27

 

photo_2016-05-28_11-10-32

photo_2016-05-28_11-10-29

 

photo_2016-05-28_11-10-34 - Copy

 

photo_2016-05-28_11-10-38

 

photo_2016-05-28_11-10-36

 

photo_2016-05-28_11-10-41

 بدون دیدگاه