چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شد

اختتامیه چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری دیروز عصر در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 

به گزارش کلیک، این جایزه که با هدف یادگیری فناورانه و تلاش شرکت‌ها در مسیر تعالی فناوری و نوآوری و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط  انجمن ملی مدیریت فناوری شکل گرفته بود، دیروز عصر طی مراسم اختتامیه‌ای از شرکت‌های حاضر در آن تقدیر کرد.

اختتامیه چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس دپارتمان ارزیابی این جایزه ملی و شرکت‌های فناوری محور و بنگاه‌ها برگزار شد.

در این مراسم ابتدا مصطفی بغدادی، رئیس دپارتمان ارزیابی جایزه گزارش اولیه‌ای از فرایند چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ارائه کرد. سپس دکتر مهدی محمدی، در مورد گزارش علمی جایزه توضیحاتی را بیان کرد و با اشاره به برگزاری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور ۳ سطح از شرکت‌ها یعنی هولدینگ‌ها، بنگاه‌های بالغ خدماتی و تولیدی و شرکت‌های کوچک فناوری محور عنوان کرد:«این شرکت‌ها پس از ارزیابی، در ۴ سطح تعهد، توانمندی، شایستگی و رقابت‌پذیری سطح بندی شده‌اند که هر سطح نشان دهنده سطحی از بلوغ و تعالی مدیریت فناوری و نوآوری می‌باشد»

۸۷ شرکت در این دوره شرکت کردند که ۶۰٪ آن‌ها خصوصی بودند و  در ۲ دسته شاخص‌های توانمندساز و نتایج توسط ۱۵۰ ارزیاب و متخصص مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این دوره نیز مانند چهار دوره ارزیابی سال‌های گذشته هیچ یک از شرکت‌ها نتوانستند تندیس‌های طلایی، نقره‌ای و برنز را دریافت کنند.

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری شاهد تغییر و تحولی بنیادین نسبت به دوره‌های اول و دوم بوده است به گونه‌ای که سه سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های کوچک فناوری و دانش بنیان و شرکت‌های مادر تخصصی(هلدینگ) را مورد ارزیابی قرار داده است. این تغییرات با توجه به بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته تا دانش مدیریت فناوری و نوآوری در سطوح صنعت و بنگاه‌های مادر به موازات سطوح سیاست گذاری و کلان کشور توسعه یابد.

اصول و ارزش‌های کلیدی این مدل در هفت اصل است که هر کدام بر پایه یک نظریه مبانی فناوری و نوآوری شکل گرفته است.

محمدی نتیجه گیری کرد مقایسه میانگین معیارهای سال ۹۳ و ۹۴ رشد در اغلب شاخص‌ها را نشان می دهد و تنها شاخص رشد منفی مربوط به نتایج مالی و بازار است که به شکل یک تذکر عمل می‌کند. یعنی این شرکت‌ها تلاش می‌کنند اما شرایط اقتصادی اجازه نمی‌دهد به نتیجه‌ای برسند و  فرایند ایده تا بازار بزرگ‌ترین چالش این شرکت‌هاست.

بعد از اولین پانل که به بررسی نتایج چهارمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری اختصاص داشت، دکتر پدرام سلطانی، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران سخنرانی اول را ایراد کرد.

پانل دوم نیز با با موضوع بررسی نوآوری و فناوری در اقتصاد دانش بنیان توسط مسئولان سیاست‌گذاری نوآوری در ایران صورت گرفت و جوایزی به شرکت‌های فناوری محور داده شد.

سخنرانی‌ دوم توسط دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و رئیس کمیته راهبری جایزه و سخنرانی سوم توسط دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی انجام شد و پس از آن به بنگاه‌های صنعتی و خدماتی نیز جوایزی اهدا شد.بدون دیدگاه