شبکه عصبی تست تورینگ را با موفقیت پشت سر گذاشت

صدا یکی از اجزای سازنده ای است که به ما کمک می کند تا محیط پیرامون خود را بشناسیم و حتی ممکن است ما را در ایجاد یک تئوری حسی در فیزیک و چگونگی کار جهان فیزیکی یاری کند.

به گزارش کلیک، یک پروژه جدید که توسط گروهی از پژوهشگران بخش علوم کامپیوتر و آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه MIT انجام شده، همین نوع یادگیری را در یک کامپیوتر تکرار می کند. چیزی که آن ها ایجاد کرده اند، الگوریتمی است که قادر به نمایش یک کلیپ ویدئویی بدون صدا از ضربه زدن به یک شیء است و سپس صدای مناسب برخورد را انتخاب کند.
اندرو ُاوِنز، یکی از دانشجویان دکترایی که بر روی پروژه کار کرده در این باره می گوید ” کامپیوتر برای تشخیص پخش صدای مورد نظر باید درباره جسمی که به آن ضربه وارد شده و درباره عملی که صدا را ایجاد کرده اطلاعات داشته باشد. برای مثال، صدایی که خاک تولید می کند بسیار متفاوت تر از صدایی است که سرامیک تولید می کند. بنابراین، این الگوریتم برای پیش بینی مناسب این صداها به طور ضمنی باید تشخیص جنس مواد را آموزش دیده باشد.”

نتیجه نهایی آن، نوعی ” تست صوتی تورینگ” است که هدف آن انتخاب صدای برخورد مناسبی است تا فردی را که فیلم به او نشان داده شده را فریب دهد.
ُاوِنز اضافه می کند ” کمک اصلی ما در شرایطی است که دستگاه های هوش مصنوعی از تعاملات با دنیا یاد بگیرند؛ شما می توانید آن را به عنوان یک بازی یادگیری در جهان در نظر بگیرید، روشی که نوزادان انجام می دهند: به اشیای اطراف خود دست می زنند و نظاره می کنند که چه اتفاقی می افتد.”
فناوری پشت این پیشرفت خاص چیزی است که یادگیری عمیق نامیده می شود؛ یک ناحیه مهم در هوش مصنوعی که در سال های اخیر موجب برخی از بزرگ ترین پیشرفت ها در این زمینه شده است. یادگیری عمیق با استفاده از چیزی به نام یک شبکه عصبی عمل می کند، یک مغز مصنوعی وسیع که برای کشف رابطه بین علت و معلول در جایی که این رابطه پیچیده یا نامشخص باشد استفاده می شود. به طور خلاصه، یک شبکه عصبی به یک کامپیوتر اجازه می دهد تا ” یاد بگیرد” بدون درخواست از یک انسان برای نشانه گذاری همه مثال هایی که به آن نشان داده شده است.بدون دیدگاه