ایران ارزان ترین تعرفه تلفن ثابت را دارد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چند شب پیش جلسه خود را برگزار کرد اما هنوز جزییات این جلسه مهم را که مربوط به کاهش قیمت اینترنت و افزایش تعرفه ‌های تلفن ثابت است را همچنان رسانه ای نکرده ‌‌اند.

به گزارش کلیک، با آن که هر ساله شاهد افزایش قیمت در سطح های مختلف جامعه هستیم اما نزدیک به ۱۲ سال که تعرفه تلفن ثابت هم چنان بدون تغییر باقی مانده است.

همین موضوع بهانه خوبی است تا جایگاه ایران را از نظر شاخص مربوطه در سبد قیمت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۲۰۱۴ بررسی کنیم.

طبق آمار منتشر شده در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در میان کشورهای منطقه و جهان ۳ و ۷ است. در این شاخص رتبه های اول و دوم را ماکائو چین و کویت در اختیار دارند. زیر سبد قیمت تلفن ثابت نشان می‌ دهد که ایران رتبه اول منطقه و جهان را در این بخش دارد.

در عین حال جایگاه ایران در حوزه سبد قیمت تلفن همراه نیز در میان کشورهای منطقه ۵ و در بین کشورهای دنیا ۱۷ است.

ایران دومین کشور منطقه در زیر سبد قیمت پهنای باند است و همین شاخص در حوزه جهانی، رتبه ۲۰ را به ایران اختصاص داده است.

ماکائوچین و قطر به ترتیب رتبه ‌های اول جهان و منطقه در زمینه قیمت تلفن همراه هستند و در زمینه قیمت پهنای باند ثابت نیز کشور کویت رتبه اول را در منطقه و جهان دارد.

 بدون دیدگاه