سال ۱۴۰۴، سال ماهواره های حرفه ای بومی

در سال جاری شاهد پرتاب یک ماهواره سنجشی خواهیم بود و سال آینده نیز یک یا دو ماهواره را به فضا پرتاب می کنیم.

به گزارش کلیک، محمدهمایون صدر، معاون سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره هایی که هم اکنون در کشور ساخته شده و به فضا پرتاب می شود به نوعی، آزمایشی و برای توسعه تکنولوژی فضایی است تا در نهایت در سال ۱۴۰۴ دو ماهواره حرفه‌ای بومی را به فضا پرتاب کنیم.
صدر اظهار داشت: برنامه ریزی ۱۰ ساله برای ساخت دو ماهواره سنجش از دور و مخابراتی در دستور کار قرار دارد، پروژه ماهواره سنجشی با هدف ساخت و بومی سازی ماهواره ای با تصاویر حرفه ای و دقت بالا در دستور کار قرار دارد و پروژه ماهواره مخابراتی نیز ماهواره ای حرفه ای در کلاس جهانی خواهد بود که امیدواریم تا پایان چشم انداز (۱۴۰۴ ) به آن دست یابیم.
وی با اشاره به انجام بخش بسیار خوبی از توسعه این تکنولوژی و اعلام اینکه کشور هم اکنون در مرحله تثبیت فناوری فضایی است، ادامه داد: در سال جاری شاهد پرتاب یک ماهواره سنجشی خواهیم بود و سال آینده نیز یک یا دو ماهواره را به فضا پرتاب می کنیم که اینها به ما کمک می کند تا تکنولوژی به دست آمده را تثبیت کنیم و در نهایت بتوانیم ماهواره ای را بیش از چند ماه در مدار داشته باشیم.
معاون سازمان فضایی ایران تاکید کرد: این مرحله از توسعه فناوری فضایی در کشور با سرعت و جدیت در حال پیگیری است، تا رسیدن به هدف نهایی، نباید خودمان را محدود کنیم تا کاربردهای فضایی آن محصولاتی که از توسعه سیستم فناوری داخل به دست خواهیم آورد، عملیاتی شود. براین اساس با جدیت تمام از ماهواره هایی که در کشورهای دنیا در حال بهره برداری هستند در همان سطح، بهره برداری خواهیم کرد.بدون دیدگاه