جابجایی ها به شرکت ارتباطات زیرساخت رسید

طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد جواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، طی احکامی جدید مدیران تازه این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش کلیک، طبق این احکام مهندس احمد نظر پور به سمت مدیرکل ارتباطات زیرساخت شهرستان های استان تهران و امور هماهنگی استان ها، علیرضا اصغریان به سمت مدیرکل مهندسی عملیات شبکه دیتا و سوئیچ در معاونت بهره برداری و مدیریت شبکه، سهراب آغ بیات به سمت مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه در معاونت بهره برداری و مدیریت شبکه، مجید میرزایی به سمت مدیرکل امور مشتریان و واگذاری مدارات، مجید شهبازی به سمت مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری و امیر محمدی ستا به سمت مدیرکل امور اداری و توسعه منابع انسانی این شرکت منصوب شدند.
طبق این احکام دو تن از مدیران جا به جا و باقی نیز برکنار شده اند. مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از این مدیران خواستار تلاش بیش از پیش برای پیشبرد برنامه ها و مأموریت های خطیر شرکت ارتباطات زیرساخت شده است .بدون دیدگاه