نانوتکنولوژی مشکل کمبود آب را حل می‌کند

محققین تصادفی موفق به تولید یک ماده شده‌اند که با کمک آن می‌توان آب را از هوا جذب کرد. آن‌ها امیدوارند این نانو میله بتواند به حل مشکل آب در سراسر جهان کمک کند. البته هنوز این ماده تکمیل ‌نشده و نیاز به آزمایش‌های بیشتری دارد.

به گزارش کلیک، زمانی که آزمایشات دانشمندان بر اساس برنامه پیش نمی‌رود، معمولا نتایج مخرب هستند اما برای دیوید هلدربرنت و ساتیش نون شیمی‌دان و دیوید لائو در آزمایشگاه PNNL نتیجه حیرت‌انگیزی از اشتباهاتشان گرفتند.

این ماده یک نانو میله جامد غنی از کربن است که دیوید لائو تصادفا آن را ایجاد کرده است. زمانی که آقای نون شروع به بررسی این ماده کرد، نانو میله با افزایش رطوبت، دچار کاهش وزن شد. وی تصور کرد این کاهش وزن به دلیل  خطا در ابزار تحلیل تبخیر مورداستفاده بوده است، بنابراین این ماده را زیر یک میکروسکوپ پرقدرت قرار داد و آن را بررسی کرد.

در حال حاضر، نون پدیده مشاهده‌شده را به‌عنوان ““سرانه حلال با توجه به حل تشویشی”   می‌شناسد که باعث می‌شود از میله‌ها مایع تراوش شود. این امر اصلا مفهومی نداشت و شاید هیچ‌کس باور نمی‌کرد که نتایج این تحقیق به این سرعت رکورد بشکند اما این پدیده که این افراد شاهد آن بوده‌اند، درواقع  ۲۰ سال پیش ازنظر تئوری مطرح‌شده بود.

نون و هلدربرنت یک مقاله در مجله نانوتکنولوژی منتشر و کشف خود را توضیح دادند. شاید در ویدئو چندان جالب به نظر نرسد اما در دنیای واقعی پتانسیل زیادی دارد. هلدبرانت گفت “اکنون‌که از شوک این کشف غیرمنتظره درآمده‌ایم، به دنبال راه‌هایی هستیم که با کمک آن زندگی افراد را بهبود بخشیم.”

برخی از این ایده‌ها مربوط به سیستم تصفیه آب برای کشورهای درحال‌توسعه، برداشت آب باانرژی کم برای مناطق خشک و پارچه ضد عرق که می‌تواند عرق را جذب کرده و آن را به‌صورت بخار خارج کند.

نون می‌گوید هنوز راه زیادی تا مدیریت این ماده و توسعه آن برای کاربرد در دنیای واقعی دارند. وی معتقد است پیش از اینکه برای این نانولوله‌ها کاربردی پیدا کنند، باید راه کنترل و اندازه دقیق آن را پیدا کنند.

طبق گفته سازمان ملل، در حال حاضر یک‌پنجم از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که از کم‌آبی رنج می‌برند. یک‌پنجم دیگر در مناطقی زندگی می‌کنند که زیرساخت مناسب برای انتقال آب تمیز وجود ندارد.

نیاز مبرم برای حل این مساله جهانی وجود دارد و ما می‌توانیم امیدوار باشیم این نانولوله‌ها درنهایت قادر خواهند بود نقش مهمی در تهیه آب موردنیاز مردم ایفا کنند.بدون دیدگاه