ابداع روشی نوین در مدلسازی شبکه‌های پیچیده توسط محقق ایرانی

مدل سازی یکی از بهترین شیوه های فهم رخدادها و پدیده ها است که استفاده زیادی در دنیای علم و فناوری دارد.

به گزارش کلیک، استفاده از مدل سازی از بهترین روش های فهم علم است. شبکه ها در سراسر جهان آنقدر بزرگ و پیچیده شده اند که دیگر نمی توان از ابزارهای سنتی و رایج مدل سازی برای ارایه دقیق آنها استفاده کرد.
دکتر رضا قنادان محقق ایرانی در سال ۲۰۱۳ به آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا پیوست تا به عنوان مدیر برنامه در اداره علوم دفاعی این آژانس به کار خود ادامه دهد. وی که دانش آموخته دانشگاه مریلند است سال های طولانی با شرکت بوئینگ همکاری داشته است.
اکنون دکتر رضا قنادان از آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا مدیریت پروژه ای برای مدل سازی شبکه های پیچیده را بر عهده دارد که نگرش نوینی برای حل این مشکل ارایه می شود. آنچه که در این پروژه ارایه می شود برنامه ای است که قابلیت بالایی در تشخیص الگوها در شبکه های پیچیده دارد.
نتیجه این پروژه کاربردهای زیادی خواهد داشت که از تسهیل در امور لجستیکی نظامی گرفته تا رسانه های اجتماعی و حتی فعل و انفعالات میان مولکول ها و پروتئین های درون سلول ها به ابزاری سودمند برای دانشمندان تبدیل می شود.
قنادان طی بیانه ای اعلام کرد: این نگرش جدید از بعد ریاضی قادر به ارایه و تجزیه و تحلیل کاربردی تر شبکه های پیچیده خواهد بود.بدون دیدگاه