شبیه سازی ماموریت مریخ ناسا در زیر آب!

به تازگی فضانوردان ناسا شرایط زیستی در اقیانوس ها را به منظور هماهنگ شدن با شرایط اقلیمی مریخ تجربه می کنند.

 

به گزارش کلیک، طبق خبرهای رسیده از سازمان بین المللی ناسا کاوشگران با انجام تحقیقاتی دال بر زندگی بر روی مریخ و همچنین بررسی چگونگی شرایط اقلیمی این سیاره، تیمی متشکل از فضانوردان و غواصان را به اعماق اقیانوس ها اعزام کرده اند تا در شرایط اقلیمی شبیه سازی شده با مریخ قرار بگیرند. این محققان با در اختیار داشتن تجهیزات ویژه به برسی زمین در اعماق اقیانوس می پردازند که به اعتقاد فضانوردان و دانشمندان علوم فضایی شباهتی بسیار نزدیک با پوشش خارجی سیاره مریخ دارد.

این همکاری تنگاتنگ فضانوردان و همچنین غواصان، این اجازه را به هر دو گروه داده است تا از تجربیات به نحو احسن استفاده کنند. سفر به مریخ یکی از اعجاب انگیزترین اکتشافات و سفرهای تحقیقاتی در نوع خود به شمار می رود که بسیاری از فضانوردان با بهره گیری از آزمایشات ناسا خود را برای این کاوش آماده می سازند. طبق گفته مدیر ارشد تحقیقات ناسا “بیل تد” اعماق مرجانی اقیانوس مکان بسیار مناسبی برای آزمایش سطح سیاره مریخ است. در این تحقیقات، فضانوردان علاوه بر به آزمون گذاشتن شرایط سطحی مریخ، به آزمایش تجهیزات مورد نیاز خود می پردازند. همچنین تجهیزات ارتباطی مورد نیاز در مریخ نیز در همین مرحله به آزمایش گذاشته می شود.

باید دید چه میزان شبیه سازی در پایگاه اقیانوسی ناسا در خارج از جو و بر روی سطح مریخ کارایی خواهد داشت.بدون دیدگاه