تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن سلول سرطانی توسط یافته جدید دانشمندان

شاید یافته اخیر دانشمندان بتواند نحوه تبدیل شدن سلول‌های سرطانی به تومورهای بدخیم و خوش‌خیم را مشخص کند!

به گزارش کلیک، از طریق کاربرد زیست شناسی مصنوعی، محققان قادر به برنامه‌دهی به سلول‌ها برای انجام وظایف منحصر به فرد، مانند تولید دارو با توجه به نشانه‌های بیماری، شده اند. به منظور ایجاد مدارات پیچیده‌تر سلولی، چند مهندس MIT در حال حاضر موفق به پیدا کردن یک روش شده اند که بر اساس آن، سلول‌ها به مجموعه‌ای از رخدادها واکنش نشان می‌دهند.

این سلول‌ها می‌توانند تا سه ورودی‌ مختلف را در حافظه نگاه دارند و با استفاده از این سیستم، دانشمندان می‌توانند مدار‌اهای سلولی را برنامه ریزی کنند و سنسورهای محیطی ایجاد کنند است که گذشته‌ها و تاریخ‌های پیچیده  را به یاد داشته باشد. در نتیجه، سیستم های محاسباتی پیچیده را می توان با ادغام عنصر حافظه همراه با محاسبات ساخت. این به دانشمندان اجازه خواهد داد تا  “ماشین آلات وضعیت” بیولوژیکی تولید کنند که در شرایط مختلف قرار داشته باشد، که همگی بستگی به هویت خود و ترتیب دریافت ورودی ها دارد.

تیموتی لو، و دیگر افرادی که در آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک دانشگاه MIT کار می‌کنند، مدارهایی ساختند که می‌تواند حوادث را در خود ذخیره کند، سپس ژن‌ها را در فضاهای اتصال آنزیم شرکت دهد. هنگامی که آنزیم DNA را از نو برنامه‌ریزی می‌کند، مدارها قادر به کنترل فعال و یا غیر فعال شدن ژن ها خواهند بود.

این تکنیک را می‌توان برای دنبال کردن پیشرفت بیماری‌هایی مانند سرطان به کار برد. با دانستن ترتیبی که در آن جهش های سرطان زا به دست می‌آید، دانشمندان احتمالا چگونگی توسعه سلول‌های سرطانی به تومورها و پاسخ آن‌ها به داروهای مختلف را خواهند فهمید.بدون دیدگاه