ایران و آذربایجان تفاهم نامه امنیت سایبری را امضا کردند

روز گذشته در باکو و با حضور روسای جمهور ایران و آذربایجان توسط وزرای دو کشور تفاهم نامه امنیت سایبری به امضا رسید.

به گزارش کلیک، این تفاهم نامه به همراه پنج تفاهم نامه و توافق نامه در سفر دو روزه دکتر روحانی به آذربایجان و در حضور ریاست جمهوری ایران و آذربایجان به امضاء رسیده است.

طبق این توافق دو طرف متعهد شدند در زمینه حفاظت از شبکه ها و زیرساخت های اطلاعاتی و تبادل دیتا و اطلاعات در مقابل حمله ها و خطرات سایبری با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس این تفاهم نامه بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری های نوین آذربایجان همکاری در خصوص امنیت سایبری و محافظت از شبکه ها و زیرساخت های اطلاعاتی و تبادل داده و اطلاعات از طریق احداث و راه اندازی مراکز cert برای جلوگیری، حفاظت و پیگیری هر گونه حمله سایبری انجام گردد.
به دلیل همجواری دو کشور ایران و آذربایجان و همکاری دو کشور از طریق مراکز cert امکان شناسایی، جلوگیری و پیگیری هرگونه اقدام تخریبی علیه زیرساختها و شبکه های اطلاعاتی و تبادل داده آسان تر شده و زمینه ساز امنیت بیشتر فضای مجازی و سایبری کشور خواهد شد.بدون دیدگاه