چین در حال ساخت سفینه فضایی فراصوتی است

چین در حال ساخت سفینه ای می باشد که قرار است با سرعت مافوق صوت به مدار برود و برگردد. زمانی که این سفینه فضایی فراصوت کامل شود چین به طلایه دار صنعت هوافضا تبدیل می گردد.

به گزارش کلیک، این سفیه فضایی مافوق صوت توانایی های شاتل فضایی بازنشسته را تحت شعاع قرار می دهد و با بریتیش اسکایلون فوق پیشرفته رقابت می کند. شرکت فناوری و علوم فضایی چین (CATSC) بهترین استعدادها و فناوری را در این زمینه به کار می گیرد تا نسل بعدی هواپیما و سفینه فضایی هیبریدی را بسازد. این سفینه فضایی از موتور دایره ای مرکب استفاده خواهد کرد که به آن اجازه می دهد از باند فرود فرودگاه پرواز کند و به سمت مدار برود. پرواز افقی با موتور توربوفان یا توربوجت انجام می شود و با موتور رم جت که به حرکت رو به بالا سفینه به سمت اتمسفر کمک می کند ادامه پیدا می کند. زمانی که سفینه فضایی به سرعت فراصوت برسد موتور اسکرمجت به کار می افتد که آن را در قسمت “نزدیک به فضای” اتمسفر که در ارتفاع ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتر از سطح دریا قرار دارد به حرکت در می آورد . وقتی که در محیط “نزدیک به فضا” قرار گیرد سفینه فضایی در نهایت از موتورهای موشکی اش استفاده خواهد کرد تا وارد شود. درست همانند شاتل فضایی ایالات متحده، نسخه چینی هم دوباره قابل استفاده است و به فضانوردان اجازه می دهد تا با حداقل مرمت و تعمیر بچرخند، فرود بیایند و دوباره پرواز کنند.

قابلیت کارایی مجدد هزینه های برنامه فضایی را کاهش خواهد داد و به فضانوردان چینی اجازه می دهد تا بیشتر به مدار زمین دسترسی پیدا کنند. هم چنین یانگ یانگ مهندس سازمان فناوری و علوم فضایی چین در گزارش CCTV در تلویزیون ایالتی چین به این احتمال اشاره کرد که شاید بتوان در آینده از این سفینه فضایی برای صنعت گردشگری هم استفاده کرد.

این سفینه فضایی با توجه به موتور حلقه ای مرکبش می تواند خودش را نسبت به موشک موتوردار خیلی آهسته تر وارد فضا کند. این حرکت آرام فشار جسمی مسافران را کم و دسترسی افراد آماتور به فضا را آسان تر می کند. شاتل مافوق صوت چین در حال پیشرفت است و در سه تا پنج سال آینده آزمایش می شود، تاریخ احتمالی پایان کار آن سال ۲۰۳۰ است. این سفینه فضایی بسیار مشابه بریتیش اسکایلون است که آن هم از موتور حلقه ای مرکب و موتورهای موشکی برای دستیابی به پرتاب مافوق صوت استفاده می کند. سفینه فضایی انگلیسی در عوض به کارگیری اسکرمجت برای پرواز مافوق صوت از موتورهای جت از پیش خنک شده استفاده خواهد کرد. هر دو سفینه در حال توسعه هستند و انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ پروازهای آزمایشی شان را شروع کنند و در سال ۲۰۳۰ یا کمی زودتر به کارگرفته شوند.

چین که همواره یکی از قطب های صنعت هوا و فضا بوده است، می تواند با عملیاتی کردن این پروژه جایگاه خود را در این صنعت بیش از پیش ارتقاء ببخشید. مسلما انجام چنین عملیاتی کار آسانی نیست و شاید چین جز معدود کشورهایی باشد که توان و دانش پیاده سازی آن را داشته باشد.بدون دیدگاه