وقتی میانگین مبلغ قبض‌ تلفن در کشور با یک آدامس خارجی برابری می‌ کند

چندی پیش تعرفه های تلفن ثابت تغییر و  هزینه هر دقیقه مکالمه درون استانی از ۳۰ به ۴۵ ریال افزایش پیدا کرد.

به گزارش کلیک، چندی پیش داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: اکنون میانگین مبلغ قبض‌ ها در کشور با یک آدامس خارجی برابری می‌کند و در شرایطی که یک آدامس خارجی قیمتی حدود ۵۰۰۰ تومان دارد، میانگین قبض‌ های تلفن کشور رقمی معادل ۶۰۰۰ تومان است که این رقم در شهرهای بزرگ به ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا می ‌کند.

علیرضا صیدی، مدیرعامل مخابرات استان تهران نیز بر این نکته تاکید دارد که بحث‌ های درآمدهای جزو اسرار یک شرکت به شمار می ‌روند اما در نهایت میانگین قبض‌ های تهرانیان رقمی حدود ۸۰۰۰ تومان را شامل می ‌شود.

گفته می‌ شود در هر دوره حدود ۲۰ درصد از این ارقام هم به حساب مخابرات واریز نمی ‌شود و به حالت بدهی در آمده و با تاخیر واریز می‌شود.

با این وجود دید باید دید تغییر تعرفه ها چقدر تاثیر گذار است.بدون دیدگاه