حل راز ماده تاریک جهان با کشف یک ذره جدید

دانشمندان هندی وجود یک‌ذره بنیادی جدید به نام Madala boson را پیش‌بینی کردند که ممکن است به حل راز ماده تاریک در جهان کمک کند.

به گزارش کلیک، با کمک یک سری آزمایشات در سال ۲۰۱۲ که منجر به کشف اولین Higgs boson در مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا شد، گروه فرضیه Madala را بنیان نهاد تا توضیح دهد چگونه کشف جدید Madala boson نامیده شده است.

محققین میگویند پس از دو سال و نیم بسته بودن شتاب‌دهنده عظیم هادرونی(LHC) در سرن، این آزمایشات سال گذشته و امسال مجدد تکرار شدند. داده‌های گزارش‌شده توسط LHC در امسال نشان‌دهنده ویژگی‌هایی بودند که باعث تایید فرضیه Madala می‌شوند.

پروفسور بروس ملادو سرپرست تیم HEP می‌گوید “بر اساس برخی ویژگی‌ها و مختصات داده‌های گزارش‌شده توسط آزمایشگاه LHC ، گروه HEP با همکاری دانشمندان هندی و سوئدی، فرضیه Madala را پایه‌ریزی کردند.”

این فرضیه وجود یک بوسون جدید مشابه بوسون هیگز را توصیف می‌کند. درحالی‌که بوسون هیگز در مدل استاندارد تنها با مواد شناخته‌شده تعامل دارد اما مدالا بوسون با ماده تاریک تعامل برقرار می‌کند که ۲۷ درصد جهان را تشکیل داده است.

این نظریه که درک تعاملات در طبیعت و فیزیک مدرن را پی‌ریزی می‌کند به‌عنوان مدل استاندارد فیزیک شناخته می‌شود. کشف بوسون هیگز در سال ۲۰۱۲ در LHC که سال بعد باعث برنده شدن نوبل فیزیک شد، اکنون مدل استاندارد را تکمیل می‌کند. بااین‌حال این مدل از توضیح برخی پدیده‌ها مانند ماده تاریک عاجز است.

جهان از ماده و انرژی ساخته‌شده است. ماده‌ای که ما می‌توانیم لمس کرده، ببینیم و بو بکشیم، ماده‌ای که می‌توان توسط بوسون هیگز توصیف کرد، تنها ۴ درصد جهان را تشکیل می‌دهد.

بقیه مواد در جهان ناشناخته هستند و با این هنوز ۲۷ درصد جهان اطراف ما را تشکیل می‌دهند. قدم بزرگ و بعدی فیزیکدانان درک ماهیت ماده تاریک در جهان است.بدون دیدگاه