رفتار عجیب پلوتو سوال برانگیز شد

دانشمندان متوجه شده‌اند شی کوچک فرا نپتونی از خود اشعه ایکس ساطع می کند که اگر این امر تایید شود، یک کشف بسیار جالب و در عین حال گیج کننده خواهد بود.

به گزارش کلیک، کری لیس و رالف مک نات از آزمایشگاه فیزیک دانشگاه جان هاپکینز با استفاده از تلسکوپ اشعه ایکس چاندرا در پلوتو در فاصله‌ای بین فوریه ۲۰۱۴ و آگوست ۲۰۱۵ متوجه اشعه ایکس شدند. چهار فوتون از نور اشعه ایکس طی این مشاهدات، تشخیص داده شد و فرضیه این تیم مبنی بر وجود طیف اشعه ایکس در این سیاره کوتوله را تایید کرد. این اشعه به طور بالقوه به دلیل اتمسفر این سیاره وجود دارد و این تیم یافته های خود را در مجله علمی ایکاروس منتشر کرده است.

چرا اشعه ایکس چالش برانگیز است؟ اول از همه آنچه را به چالش می کشد که دانشمندان تصور می کردند جزیی از طبیعت سیاره پلوتو است. تا کنون توصیف رایح از سیاره کوتوله یک توپ یخ زده سنگی کند بوده است که با خورشید ۳٫۶ میلیارد مایل فاصله دارد.

تصویر پلوتو با تلسکوپ چاندرا

پرواز اخیر نیوهوریزون، پلوتو را زیر سوال برد و همان‌طور که کاوشگر به سیاره نزدیک می شد، وجود یک اتمسفر را نشان می داد. این اتمسفر احتمالا در نتیجه آب شدن سطح یخ زده این سیاره است که در زمان نزدیک شدن به خورشید در بخش های خاصی از مدار خود رخ داده است. این اتمسفر رقیق مانند دم ستاره دنباله دار به دنبال پلوتو کشیده می شود.

یک توضیح احتمالی برای ارسال اشعه ایکس از پلوتو، ممکن است به دلیل انرژی بالای اجزای منتشر شده از خورشید باشد که با اتمسفر پلوتو برخورد کرده و ایجاد اشعه ایکس می کنند که توسط تلسکوپ چاندرا قابل مشاهده هستند. چنین فعل و انفعالاتی بین ذرات پر انرژی خورشید و مواد یخ زده ستاره های دنباله دار دیده شده است، اما این اولین بار است چیزی که از زحل گذشته، در طیف اشعه ایکس قابل مشاهده باشد. البته اینکه پلوتو نیز مانند ستاره های دنباله دار بخشی از کمربند کوپر باشد، معنی دار است.

از این رو، به جای اینکه پلوتو یک گوی یخ زده و مرده آن سوی نپتون باشد، ممکن است در واقع یک گوی یخ زده و مرده باشد که مانند ستاره دنباله  دار به آهستگی توسط بادهای خورشیدی دور شده است.

توضیحات جایگزین دیگری نیز وجود دارد، مانند این که ذرات غبار پراکنده در اتمسفر پلوتو، اشعه ایکس خورشید را پراکنده می کنند که با توجه به درجه حرارت ساطع شده کمی بعید است. همچنین محتمل است که این اشعه های ایکس در واقع شفق روشن تولید شده از اتمسفر باشند اما در این صورت پلوتو باید میدان مغناطیسی داشته باشد که در این مورد در پرواز نیوهوریزون هیچ شواهدی مبنی بر میدان مغناطیسی دیده نشد.بدون دیدگاه