هدف گریزان بعدی Hitman کیست؟

هدف گریزان بعدی Hitman مشخص شد. این مأموریت دهمین مأموریت مامور ۴۷ از زمان انتشار بازی است که در آن بازیکنان را به دنبال یک داروساز مرموز می‌ فرستد.

این مأموریت از دو روز پیش قابل مشاهده شده و  هدف جدید در پاریس قرار دارد. مثل بقیه اهداف گریزان، داروساز تنها برای بازه‌ ای از زمان در دسترس قرار خواهد داشت . مدت این دسترسی ۱۶۸ ساعت یا ۷ روز است.  اگر این مدت تمام شود شانس دیگری در کار نخواهد بود. در صورتی که شما این موقعیت را از دست بدهید شانس دیگری برای گرفتن پاداش مربوط به او را ندارید.

هدف بعدی hitman

اگر شما ۵ مأموریت مربوط به اهداف گریزان را به پشت سر گذاشته باشید لباس Signature بازی Hitman Absolution  را دریافت می کنید.

و اگر ۱۰ مأموریت اعلام شده را به اتمام برسانید لباس Signature بازی Blood Money  را دریافت می کنید.

توربن الرت به عنوان سرپرست طراحی آنلاین بازی، پیش از این در صحبت با گیم اسپات در مورد اهداف گریزان اعلام کرده بود که سازنده بازی تصمیم دارد این مأموریت ها را سخت‌ تر کند. او گفته بود:

در مأموریت های ابتدایی ما تجربه ‌های شدنی را در معرض نمایش خواهیم گذاشت تا به بازیکنان نشان دهیم که انجام آن ها غیرممکن نیستند، بله این مأموریت ‌ها زمان بر و سخت هستند. چون اگر دچار اشتباه شوید کارتان تمام خواهد بود. اما در کل با مأموریت‌ های شدنی طرف خواهید بود. پیش بینی می ‌کنیم که این موضوع در چند هدف بعدی هم پیاده شود اما در پایان ما دید کلی را تغییر می دهیم تا حس روایی بیشتری به بازی داده شود.بدون دیدگاه