تماشا کنید؛ از لپ تاپ فوق باریک گوگل تا ساخت قویترین کامپیوتر دنیا

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از Pixel 3؛ لپ‌تاپ فوق باریک گوگل، طرز کار و ویژگی های خودرو های هیبریدی، کشف جدید دانشمندان درمورد حس ششم و گوگل قوی ترین کامپیوتر دنیا را در کالیفرنیا می سازد را امروز در بیست و ششمین صد و بیست ثانیه ببینید.

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.بدون دیدگاه