نظریه جاذبه کوانتومی و بحثی بر مقایسه تئوری و واقعیت

در سال  ۱۹۳۵ آلبرت انیشتین و همکارانش دو مقاله نوشتند که  به نظر می رسید درباره موضوعی بسیار متفاوت از موضوعات روز آن زمان صحبت می کرد. یکی از این دو مقاله، در هم تنیدگی کوانتومی بود.

به گزارش کلیک، در هم تنیدگی کوانتومی که بعدها توسط خود انیشتین به شهرت رسید، نظریه ای بود که با نام “کنش شبح مانند از راه دور” توصیف شد. در نظریه در هم تنیدگی کوانتومی، نوعی ارتباط تعجب برانگیز بین اشیایی مانند اتم ها و یا ذرات زیر اتمی، مطرح می شود که ممکن است در نگاه عادی بسیار با هم متفاوت باشند. به عنوان مثال دیگری از این اشیا، می توان از کرم چاله ها نام برد که طبق نظریه نسبیت، میانبرهایی بین مناطق بسیار دور از هم در فضا و زمان هستند.

ژوان مالداسنا که نویسنده داستانی علمی در همین مورد با نام ” سیاه چاله ها، کرم چاله ها و اسرار فضا-زمان کوانتومی” است، در ارتباط با این نظریات یک ارتباط بسیار عجیب بین دو شی پیشنهاد داده است. به نوشته وی، درهم تنیدگی مکانیک کوانتوم و کرم چاله های نسبیت عام ممکن است کاملا بر هم منطبق بوده و یکی باشند.

f

این گفته با مفاهیمی عمیق، از جمله احتمال وسوسه انگیز این که روزی یک نظریه یکپارچه از مکانیک کوانتوم و فضا زمان به دست بیاید، همراه می شود.

در دنیای دانش، همه تئوری ها این شانس را ندارند که به واقعیت بدل شوند و ما ممکن است همیشه درباره درستی جنبه های مختلف و خاصی از دانش و نتایج احتمالی آن به بحث و منازعه بپردازیم به لطف تعداد بیشمار دانشمندان تجربی که اطلاعات مبتنی بر شواهد زیادی را در طی هزاران مطالعه و در طول چندین دهه ارائه داده اند،. در بسیاری از زمینه هایی که احتمالا به تلاش های بشر خاکی مربوط است، تا حدودی می دانیم که واقعیت چه شکلی می تواند داشته باشد. هرچند که برخی از این اطلاعات و شواهد بر خلاف داده های ما هستند.

در مجموعه مقالاتی با نام “پنج واقعیت که می دانیم درست هستند” زمینه هایی از دانش شرح داده شده اند که دانشمندان در مورد درستی آن ها به طور قطعی مطمئن هستند. این ۵ واقعیت قطعی علمی عبارت هستند از:

۱-  نظریه تکامل، زندگی امروزی را توضیح می دهد.

۲-  تغییرات آب و هوایی که انسان عامل آن است، حقیقت دارد.

۳-  تزریق واکسن نمی تواند موجب بیماری اوتیسم شود.

۴-  هومیوپاتی خرافه است.

۵-  بیگانگان از زمین بازدید نکرده اند.

در پایان همان طور که خود انیشتین هم در مقاله ای در سال ۱۹۵۰ نوشته است: تنها تجربه است که می تواند در مورد واقعیت تصمیم بگیرد.بدون دیدگاه