آمار استفاده از تلفن، موبایل و اینترنت در خانوارهای ایرانی

آمارهای جدید منتشر شده نشان می‌دهد، ۲۲میلیون ایرانی کاربر موبایل نیستند، این درحالی است که ۱۳ میلیون خانوار به اینترنت دسترسی دارند و حدود ۲۴ میلیون خانوار از تلفن اعم از ثابت و سیار، استفاده می کنند.

به گزارش کلیک، براساس آخرین اطلاعات آماری، از تعداد ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی، ۲۳ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۱۰۹ خانوار به تلفن دسترسی داشته‌اند.

در این شاخص (خانوارهای با دسترسی به تلفن) حداقل دسترسی به تلفن ثابت از میان مجموع خانوارهای کشور ۲۲ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۱۸۷ معادل ۹۲ درصد و حداقل دسترسی به تلفن همراه ۲۳ میلیون و ۵۷ هزار و ۹۳۹ معادل ۹۴٫۹ درصد بوده است.

براساس اطلاعات احصا شده ۹۱۹ هزار و ۱۶۹ خانوار ایرانی (۳٫۸ درصد خانوارها) فقط دسترسی به تلفن ثابت و یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۹۲۲ خانوار فقط دسترسی به تلفن همراه (۶٫۷ درصد خانوارها) داشته‌اند.

در عین حال، وضعیت آماری حوزه ارتباطات طی سال گذشته نشان می‌دهد که از مجموع ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی تعداد ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار ایرانی با استفاده از رایانه‌های معمولی، لپ تاپ و تبلت به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.

آمار تفکیکی می‌گوید هشت میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۷ خانوار (۳۶ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، چهار میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۸۸ خانوار حداقل دارای لپ‌تاپ (۱۶٫۹ درصد مجموع خانوارها) و پنج میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۹۲ خانوار (۲۱٫۱ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

از سوی دیگر در سال ۱۳۹۴ سهم خانوارهای دارای دسترسی به تلفن، رایانه و اینترنت در محل سکونت نسبت به سال ۱۳۸۹ به ترتیب ۲٫۶ درصد، ۲۲٫۲ درصد و ۳۴٫۱ درصد و نسبت به قبل به ترتیب ۱٫۱ درصد، ۱۱٫۵ درصدو ۱۷٫۷ درصد بیشتر شده است.بدون دیدگاه