قول وزیر ارتباطات و اعلامیه مخابرات، سرگردانی پیمانکاران ادامه دارد

روز گذشته چند صد نفر از کارکنان یکی از شرکت‌های پیمانکار مخابرات ایران به دلیل نارضایتی از وضعیت اشتغال خود مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد خواستار توجه به حقوق قانونی و امنیت اشتغال خود شدند.

به گزارش کلیک، مرتضی براری در این خصوص بیان کرد: با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد، مشکل برطرف شد.

براری افزود: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران است جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.

وی ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.

معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات گفت: با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم و با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.

براری با تاکید براینکه در مورد این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند و یا اینکه وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.

او با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، اضافه کرد: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد. اما با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.

از سوی دیگر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: مدیران شرکت مخابرات ایران از دیر باز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روز افزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی، اعم از کارکنان رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیشترین توجه خویش را بر آن، معطوف داشته است.

از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر مورد نظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آن‌ها، تمامی توان خود را به کار برده است .

با این حال و با درک دغدغه‌های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می‌نماییم:
‎-شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده‌ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آن‌ها بویژه «قانون کار» هستند؛ لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست‌ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد.

-طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند، متأسفانه نه وجاهت قانونی داشته و نه امکان‌پذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از ۲۳ هزار نفر است؛ علی ای‌حال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‎-شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد، و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند.بدون دیدگاه