ثبت بین‌المللی ۱۶ اختراع جدید ایرانی

تعداد ۱۶ اختراع در زمینه‌های تجهیزات پزشکی، هندسه، شیمی تجزیه، مهندسی برق، کشاورزی، مکانیک، شیمی، مهندسی شیمی و صنایع غذایی ثبت بین المللی خواهند شد.

به گزارش کلیک و به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات محققان، پژوهشگران ومخترعان کشور از جمله خدمات ویژه کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی است.

از اواخر سال ۸۵ برنامه‌ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه‌نامه‌‌های اجرایی لازم در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین‌المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب‌نظر در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری آغاز شد و تا کنون بیش از ۴۰  ثبت بین‌المللی اختراع با حمایت صندوق انجام شده است.

در همین راستا در دو جلسه آخر کارگروه ثبت اختراع صندوق ثبت ۵۲ اختراع بررسی شد که در نهایت مصوب شد ۱۶ اختراع ثبت بین‌المللی شوند. زمینه‌های این اختراعات تجهیزات پزشکی، هندسه، شیمی تجزیه، مهندسی برق، کشاورزی، مکانیک، شیمی، مهندسی شیمی و صنایع غذایی است.

از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش بنیان و یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله؛ و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.بدون دیدگاه