اشتباه ۳۰۰ میلیونی دانشمندان در برآورد پیدایش حیات در زمین

تحلیل جدید سنگ های ما قبل تاریخ نشان می دهد که زمان آغاز پیدایش حیات بر روی سیاره زمین به بیش از ۳ میلیارد سال پیش باز می گردد که ۳۰۰ میلیون سال بیش از تخمین های قبلی است.

به گزارش کلیک، دانشمندان سنگ هایی را از کمربند گرین استون باربرتون واقع در قسمت شرقی کشور آفریقای جنوبی که یکی از قدیمی ترین پوسته های قاره ای در سیاره زمین است (و به خوبی هم حفظ شده است)، مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند. تاریخ پیدایش این سنگ ها به دوران نخست زیستی (۲٫۵ میلیارد یا ۲٫۴ میلیارد سال قبل) یعنی زمانی که پوسته و لایه های مختلف زمین به تازگی شکل گرفته بود، باز می گردد.

این ناحیه که در لبه شرقی یک جرم پوسته به نام کاپوال کراتون واقع شده است، نه تنها دربردارنده اطلاعاتی در مورد حیات میکروبی اولیه در سیاره زمین است، بلکه می تواند اطلاعاتی را در مورد چگونگی پیدایش زمین و نحوه شکل گیری آن به صورت امروزی، نیز در اختیار دانشمندان قرار دهد.

به تازگی دانشمندان آلمانی ذرات بسیار ریزی از پیرات معدنی متشکل از سولفید آهن را در این سنگ ها یافته اند و نشانه هایی در این ذرات مشاهده می شوند که بیانگر این هستند که حیات حداقل از ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون سال پیش بر روی سیاره زمین آغاز شده است.

این دانشمندان معتقدند که ترکیب این ساختارها، شکل ذرات ریز کریستالی کشف شده و لایه بندی های سنگ ها که توسط محققان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، همگی نشان دهنده شواهدی از وجود حیات میکروبی اولیه در این ناحیه هستند.

محققان تا به امروز ایزوتوپ های گوگرد با مقادیر ۳۴ S و ۳۲ S موجود در کریستال های پیریت را مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند و دریافته اند که میزان تجمع مواد در بین قسمت مرکزی و لبه بیرونی این ذرات ریز تغییر کرده است.

دانشمندان معتقدند که دلیل این تغییر تجمع مواد به دلیل روش پردازش گوگرد توسط میکروب ها است که نشانگر این موضوع است که این عناصر کوچک حیات در حدود ۳٫۲۲ میلیارد سال پیش و یا حتی قبل از آن به وجود آمده اند.

محققان توضیح دادند که این موضوع را می توان این گونه تفسیر کرد که میکروب هایی که در خاک زندگی می کردند، در سطحی که شرایط آن در خشکی و آب دائما در حال تغییر بوده است، لبه های ذرات کریستالی موجود در پیریت را پیوسته و با سرعت بالایی ایجاد می کردند.

مشخص است که برای دستیابی به این نتایج، تحقیقات گسترده ای انجام شده است و از تجهیزات زیادی استفاده شده است. محققان برای سنجش جرم مواد نمونه برداری شده که کمتر از یک میلیاردیم گرم بود، دستگاه های طیف سنجش جرمی یون ثانویه یا SIMS (دستگاهی برای بررسی حالت مواد جامد) را در مرکز GFZ آلمان (مرکز تحقیقاتی علوم زمین شناسی در آلمان) نصب کردند.

این دستگاه های SIMS از پرتوهای یونی که به خوبی در یک نقطه متمرکز شده اند، برای تشخیص آرایش شیمیایی مواد استفاده می کنند. دانشمندان با استفاده از همین روش توانستند ایزوتوپ های گوگرد را از یکدیگر متمایز کنند.

لازم به ذکر است که تلاش برای یافتن شواهدی مربوط به آغاز حیات بر روی سیاره زمین در میلیاردها سال قبل، حتی برای متخصصان این زمینه نیز فرایند بسیار پیچیده ای محسوب می شود و همیشه دانشمندان بر سر زمان آغاز حیات بر روی سیاره زمین، نشانه های عناصر آغازین حیات و اینکه چه چیزی در نخستین جایگاه به عنوان عنصر حیات محسوب می شود، توافق نظر نداشته اند.

چند ماه پیش محققانی که در حال تحقیق و بررسی در گرینلند بودند، اعلام کردند که موفق به کشف شواهدی مربوط به حیات میکروبی در فسیل هایی متعلق به ۳٫۷ میلیارد سال پیش شده اند، که تاریخ آن ها به قبل از وجود نمونه های مورد آزمایش توسط محققان آلمانی باز می گردد.

مدتی قبل از آن نیز مطالعه ای انجام شد که محققان در آن توانسته اند به نشانه هایی از وجود یک حیات قارچی در خشکی در ۴۴۰ میلیون سال قبل دست پیدا کنند.



بدون دیدگاه