تماشا کنید؛ از بزرگترین ابر ماه قرن ۲۱ تا اعلام برنامه های فضایی ناسا

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

از انتخاب بهترین لپ تاپ HP، کره زمین دو سیاره ماه دارد، اعلام برنامه های ناسا در سالهای آینده و بزرگترین ابر ماه قرن ۲۱ را مشاهده کنید را امروز در چهل و هفتمین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را  دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.بدون دیدگاه