تماشا کنید؛ از رونمایی گوشی های جدید هواوی تا ساخت راکتور قدرتمند توسط چین

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

ازدوربین جدید و قدرتمند سونی،محصولات جدید هیواندا در چین و هند، گوشی های جدید هواوی و ورود قدرتمند ترین راکتور دنیا در چین را امروز در پنجاه و مین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.بدون دیدگاه