تماشا کنید؛ از تجربه عکاسی حرفه ای با گوشی LG تا قابلیت جدید تلگرام برای کاربران

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

ازانشار جزئیات جدید از گوشی جدید میزو، کشف جدید برای جلوگیری از پیری، با گوشی جدید LG حرفه ای عکاسی کنید و قابلیت های جدید در بروزرسان جدید تلگرام را امروز در پنجاه و پنجمین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.بدون دیدگاه