تماشا کنید؛ از فناوری حرارتی در گوشی های هوشمند تا عرضه گوشی های سامسونگ با رنگ متفاوت

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

ازمقایسه سرعت نور در لحظه شکل گیری زمین، فناوری تشخیص مجرمین بوسیله حالات چهره، گوشی های جدید سامسونگ با رنگ بدنه جدید وفناوری حرارتی در گوشی های هوشمند را امروز در پنجاه و ششمین صد و بیست ثانیه ببینید

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه را شنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.بدون دیدگاه