اثبات علمی باهوش تر بودن موسیقی دانان

افرادی که با موسیقی و آلات موسیقی سر و کار دارند ذهن سریع تری دارند و در برابر اتفاقات واکنش سریع تری نشان می دهند.

کلیک-نواختن موسیقی ذهن شما را باز تر و سریع تر از حالت معمولی نگاه می دارد. دانشمندان به این نکته پی برده اند که نواختن موسیقی می تواند ساختار و روند کار مغز را تغییر دهد، هم چنین موسیقی بر روی حافظه بلند مدت و کارکرد بهتر مغز نیز تأثیر مستقیم دارد، به خصوص افرادی که نواختن موسیقی را از کودکی می آموزند در این روند رشد بسیار بیشتری نیز دارند.

براساس تحقیقات دانشگاه Montreal study و براساس تحقیقات جدید گروه تحقیقاتی این دانشگاه ساخت و بافت مغز افرادی که با موسیقی سر و کار دارند با افرادی که در این حیطه فعالیتی ندارند متفاوت است و مغز افرادی که با موسیقی سر و کار دارند دارای قدرت بالاتری برای واکنش نشان دادن نسبت به شرایط است.

شروع کردن موسیقی در هر سنی که هستید این امکان را به شما می دهد تا از قابلیت های دیگری از مغز خود استفاده کنید، این روند باعث می شود تا ذهن و مغز شما بتواند به راحتی قدرت تفکیک و واکنش بیشتری داشته باشد، در واقع موسیقی جنبه هایی از ذهن شما را درگیر می کند که تاکنون این بخش در واکنش قرار نگرفته است.

در همین راستا Simon Landry دانشجوی دکتری در رشته biomedical ethics آزمایشی انجام داده است تا تفاوت ذهن حساس و موسیقیایی را با ذهن غیر موسیقیایی تشخیص دهد. در این آزمایش محقق از دو دسته کودک زیر ۱۶ سال استفاده کرده است و این کودکان را در اتاق هایی قرار داده است. این اتاق ها ساکت بوده است و هیچ صدایی از دیوار های این اتاق به داخل درز نمی کند. درون این اتاق یک ماوس کامپیوتر و یک جعبه سفید قرار دارد، از کودک خواسته می شود که یک دست خود را بر روی جعبه سفید و دست دیگر را بر روی ماوس قرار دهد. سپس کودکان در اتاق تنها رها می شوند. آزمایش از اینجا شروع می شود و پس از چند دقیقه جعبه سفید چند دقیقه یک بار شروع به ویبره رفتن می کند. کودکانی که ذهن موسیقیایی دارند پس از هر بار ویبره رفتن جعبه سفید بر روی ماوس کلیک می کنند، این حرکت ناخودآگاه است، ولی کودکانی که با موسیقی سر و کاری ندارند در فشردن ماوس تأخیر دارند و گاهی این تأخیر به چندین ثانیه نیز می رسد. کودکانی که موسیقی می نوازد چندین بخش از ذهنشان درگیر کار می شود و به همین دلیل قدرت واکنش بهتر و سریع تری نیز دارند. در واقع براساس آزمایش‌ها کودکانی که گوش موسیقیایی دارند ۱۸۰ بار از کودکان معمولی سریع تر عمل می کنند.

هم چنین این محقق در رابطه با حافظه بلند مدت و کارکرد مغز موسیقیایی نیز صحبت هایی کرده است، وی معتقد است که شنیدن و نواختن باعث بالا رفتن قدرت همکاری و تجزیه و تحلیل می شود و نوازنده به راحتی می تواند این هماهنگی را در کار خود نیز پیاده کند.

موسیقی می تواند تأثیرات مثبت بسیار فراوانی بر روی ذهن و ساختار مغز داشته باشد، در این مقاله تنها بخشی از این فواید ذکر شد، بی شک در بخش های دیگر نیز موسیقی تأثیرات بسیار مثبتی بر روی روح و روان انسان خواهد گذاشت.بدون دیدگاه