درک میدان مغناطیسی زمین توسط انسان به روشی عجیب

دانشمندان اخیرا پی برده اند آنچه که ما به عنوان هاله انسان می شناسیم امری واقعی است. بدن ما از خود یک میدان الکترومغناطیسی ساطع می کند و این حقیقتی فراتر از دانش عمومی ما درباره بیولوژی بدن و ارتباط متقابل ما با زندگی است.

به گزارش کلیک، هاله انسان واقعیت دارد. به عنوان مثال آیا شما می دانستید که قلب بزرگترین میدان مغناطیسی را نسبت به همه اندام های اصلی بدن از خود ساطع می کند؟ این میدان ها و اطلاعات کدگذاری شده درون آن ها براساس احساسات، افکار و حالت های مختلف ما تغییر می کنند. قلب به واسطه سیستم نوترون ها که دارای هر دو حافظه بلندمدت و کوتاه مدت است، سیگنال هایی را به مغز می فرستد، و این سیگنال ها می توانند تجربه های احساسی ما را تحت تاثیر قرار دهند. اطلاعات احساسی که درون این میدان ها تنظیم و کدگذاری می شوند طبیعتشان را تغییر می دهد و این میدان ها می توانند روی محیط اطراف ما تاثیر بگذارند. طبق گفته رولین مک کریتی ما اساسا و عمیقا به یکدیگر مرتبط هستیم.

تحقیقات نشان دادند که هنگامی که ما ارتباط قلبی برقرار می کنیم و عشق و محبت را از خود متشعشع می سازیم، قلب ما یک موج الکترومغناطیسی منسجم را در اطراف میدان ایجاد می کند که این موج ارتباط اجتماعی را چه در خانه، محل کار، کلاس و یا پشت میز آسان می کند. هنگامی که افراد بیشتری ارتباط قلبی از خود متشعشع می سازند یک میدان پرانرژی ساخته می شود که سبب می شود افراد دیگر بتوانند آسان تر با یکدیگر ارتباط قلبی برقرار کنند. بنابراین به طور نظری این امکان وجود دارد که تعداد کافی از افراد با ایجاد ارتباط فردی و اجتماعی بتوانند به ارتباط جهانی کمک کنند.

اکنون در دوران جذابی زندگی می کنیم زیرا این موضوع وارد علم ما شده است، ولی آنطور که می خواهیم روی این موضوع تاکید و مطالعه نشده است. علم تصدیق می کند که همه ما بخشی از شبکه گسترده ارتباطات هستیم و این نه تنها شامل زندگی روی سیاره است بلکه تمام منظومه شمسی و فراتر از آن را هم شامل می شود.

ارتباط قلبی دقیقا چیست؟ این موضوع اشاره دارد بر نظام و ساختارها که به ترتیب شامل ذرات کوانتومی، ارگانیسم ها، انسان، گروه های اجتماعی، سیاره ها و کهکشان ها می باشد. این ترتیب هماهنگ نشان دهنده وجود یک سیستم منسجم است  که عملکرد بهینه آن مستقیما وابسته به سهولت جریان در روند آن است. اساسا احساس عشق، سپاسگزاری، قدردانی، و احساسات مثبت دیگر نه تنها روی سیستم عصبی ما تاثیر می گذارند بلکه روی محیط اطراف ما و حتی فراتر از آنچه که تصورش می کنیم نیز تاثیر دارند.

این مشابه با مطالعاتی است که راجع به مراقبه جمعی و دعا انجام شد. و نشریات متعدد نتایج مهم آماری را از تاثیر آن ها روی سیستم های فیزیکی ارائه دادند.

نکته دیگری که اهمیت ارتباط را نشان می دهد این است که سازمان های جهانی مراقبه های هماهنگ، مناجات ها، آزمایشات فکر و امثال این ها را اداره می کنند. تعدادی از مطالعات نشان دادند که مراقبه های جمعی، مناجات ها یا تمرکز فکر که نتیجه مثبتی در پی دارد می تواند اثراتی قابل اندازه گیری داشته باشد.

به عنوان مثال مطالعه ای در طول جنگ لبنان-اسرائیل در سال ۱۹۸۰ انجام شد. دو پروفسور از دانشگاه هاروارد گروهی از مراقبه کنندگان را در اورشلیم، یوگوسلاوی و ایالات متحده تشکیل دادند، هدف آن ها تمرکز و توجه روی درگیری در فواصل مختلف در طول دوره ۲۷ ماهه بود. در طول این دوره هر زمان که گروه مراقبه در لبنان بودند میزان خشونت در آن مکان ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش می یافت. میانگین تعداد افرادی که هر روز طی جنگ کشته می شدند از ۱۲ نفر به ۳ نفر می رسید و تعداد مجروحان جنگ ۷۰ درصد کاهش می یافت.

مثال دیگر مطالعه ای است که در سال ۱۹۹۳ در واشنگتن انجام شد، ۲۵۰۰ مراقبه گر در طول دوره زمانی خاص و با هدف خاص مراقبه می کردند و این سبب کاهش ۲۵ درصدی در میزان جرم و جنایت شد.

هر نوع انرژی فردی، میدان جمعی اطراف را تحت تاثیر قرار می دهد. این بدان معناست که احساسات و افکار شخص نوعی انرژی ایجاد می کند که میدان را تحت تاثیر قرار می دهد. هر یک از ما به واسطه انرژی هایمان در ایجاد استرس اجتماعی در میدان جهانی شخصا مسئولیم. ما می توانیم با افزایش ارتباط اجتماعی و افزایش میزان تحرک در این زمینه، موثر واقع شویم و این موضوع به ما کمک می کند که نسبت به افکار، احساسات و رفتاری که هر روز به میدان عرضه می کنیم آگاه تر باشیم. ما در اهمیت دادن به مدیریت انرژی هایمان مختاریم. این نوعی خواست اختیاری و استقلال مکانی است که می تواند سبب ایجاد هم بستگی جهانی شود.

انگیزش انسجام جهانی (GCI)

GCI یک نوع تلاش دوستانه بین المللی برای کمک به فعال سازی قلب بشریت و تسهیل در جهت آگاهی سازی عمومی است. اولین هدف آن دعوت مردم برای مشارکت در افزودن ارتباط قلبی بیشتر مانند عشق، توجه و مهربانی به عرصه جهانی است. هدف دوم آن تحقیق علمی روی این موضوع است که چگونه همه ما از لحاظ انرژی به یکدیگر و به سیاره مرتبط هستیم و چگونه می توانیم از این ارتباط حقیقی برای افزایش فعالیت خود و همکاری در جهت ایجاد جهانی بهتر استفاده کنیم.

فرضیه محققان و دانشمندان برای این فرایند در ادامه آورده شده:

 • میدان های مغناطیسی زمین حامل اطلاعات بیولوژیکی است که همه سیستم های زنده را به هم مرتبط می سازد.
 • هر فرد این میدان اطلاعات جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد. تعداد زیادی از افراد ارتباط قلبی را با حالت هایی نظیر عشق، قدردانی، توجه و مهربانی ایجاد می کنند که می تواند باعث ایجاد یک میدان منسجم تر در اطراف گردد و به دیگران فایده برساند و اختلاف جهانی کنونی و ناسازگاری در جهان را جبران کند.
 • یک حلقه بازخورد بین انسان و سیستم های مغناطیسی فعال زمین وجود دارد.
 • زمین دارای چندین منبع میدان مغناطیسی است که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. دو تا از آن ها یکی میدان ژئومغناطیسی است که از هسته زمین سرچشمه می گیرد و دیگری میدان هایی است که بین زمین و یون کره وجود دارند. این میدان ها سیاره را کاملا احاطه می کنند و به عنوان پوشش های محافظ عمل می کنند و مانع از اثرات مضر تشعشع خورشید، اشعه های کیهانی، ریگ و دیگر اشکال فضایی می شوند. بدون این میدان ها یخ نمی توانست روی زمین وجود داشته باشد. آن ها بخشی از اکوسیستم دینامیک سیاره ما هستند.

درباره حالت کنونی سیاره مان تفکر کنید. یقینا با وجود این همه خشونت، جنگ، تنفر، حرص که سیاره  را تحت تاثیر قرار می دهد، یکپارچگی در سیاره ما وجود نخواهد داشت، بنابراین کار زیادی باید انجام دهیم. ما هنوز نمی دانیم چگونه افکار، هیجانات و احساسات روی کل سیاره تاثیر می گذارند، و این تجربه ها چه نوع اطلاعاتی را به درون میدان های الکترومغناطیسی کدگذاری می کنند و چگونه این ها در تعامل با زمین هستند. اما همه چیز در حال تغییر است. مطمئنا در افرادی که می خواهند تجربه بهتری روی سیاره زمین داشته باشند تغییر وجود دارد.

میدان های دارای انرژی برای دانشمندان شناخته شده هستند اما هنوز تعداد زیادی از آن ها ناشناخته مانده اند. فعالیت خورشید و نظمی که در میدان های مغناطیسی زمین وجود دارد روی سلامتی و رفتار تاثیر دارند. این موضوع در نوشته های علمی نیز تصدیق شده است.

همچنین نوشته های علمی تصدیق می کنند که تنها توازن های فیزیولوژیکی و رفتارهای جمعی جهانی مطابق با خورشید و فعالیت ژئومغناطیسی نیستند، بلکه اختلال در این میدان ها می تواند اثرات مضری روی سلامتی و رفتار انسان ها بگذارد.

هنگامی که میدان مغناطیسی اطراف زمین مختل می شود سبب مشکلات خواب، سردرگمی ذهنی، کمبود انرژی و یا احساس دست پاچگی بدون هیچ دلیل مشخصی می شود. در زمان های دیگر هنگامی که میدان های زمین پایدار هستند و فعالیت خورشید به مقدار معینی افزایش می یابد، احساسات مثبت رو به رشد و خلاقیت و گرایش بیشتری در مردم دیده می شود. احتمالا این امر به علت ارتباط بین مغز انسان، سیستم عصبی و قلبی عروقی با فرکانس های تشدید ژئومغناطیسی است.

زمین و یون کره فرکانس هایی ایجاد می کنند که از ۰٫۰۱ تا ۳۰۰ هرتز تغییر می کنند، بعضی از آن ها دارای بازه فرکانسی کاملا یکسان با اتفاقاتی است که در مغز ما، سیستم قلبی عروقی و سیستم عصبی خودمختار رخ می دهد. این حقیقت می تواند توضیح دهد که چگونه نوسانات در میدان های مغناطیسی خورشید و زمین می تواند روی ما تاثیر بگذارد. تغییر در این میدان ها همچنین می تواند تاثیراتی روی امواج مغز، ریتم قلب، حافظه، کارایی ورزشی و به طور کلی سلامتی داشته باشد.

تغییرات میدان های زمین تحت فعالیت بیش از حد خورشید می تواند بزرگترین خلاقیت هنری بشریت و یا غم انگیزترین حوادث را در پی داشته باشد.

ما می دانیم که این میدان ها چگونه بر ما تاثیر می گذارند، در اینجا یک سوال اصلی پیش می آید که ما چگونه بر این میدان ها تاثیر می گذاریم؟ دانشمندان GCI بر این باورند که فرکانس های موج مغز و ریتم قلب با فرکانس تشدید میدان زمین روی هم می افتند، ما تنها دریافت کننده اطلاعات بیولوژیکی نیستیم، بلکه همچنین اطلاعات را به درون میدان جهانی وارد می کنیم، بنابراین یک حلقه بازخوردی با میدان های مغناطیسی زمین به وجود می آید.

تحقیقات نشان می دهند که هیجانات و هوشیاری انسان اطلاعاتی را به درون میدان ژئومغناطیسی کدگذاری می کنند و این اطلاعات کدگذاری شده در جهان توزیع می شود. میدان های مغناطیسی زمین حاملان امواج این اطلاعات هستند که همه سیستم های زنده و هوشیاری جمعی را تحت تاثیر قرار می دهند.

این تحقیق که هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد دارای انشعابات زیادی است. بعلاوه این حقیقت وجود دارد که رفتارها، هیجانات و تصمیمات بسیار اهمیت دارند و این عوامل در حوزه دانش غیرمادی می توانند همه زندگی های روی زمین را تحت تاثیر قرار دهند. عزم همیاری و یکپارچگی می تواند بر روی رویدادهای جهانی تاثیر بگذارد و کیفیت زندگی روی زمین را بهتر کند. عمل به عشق، حق شناسی، قدردانی و بهترکردن خودمان از جمله کارها برای تغییر سیاره مان در جهت بهبود آن است.

بنابراین شما چه کاری می توانید انجام دهید؟

پس هر زمان که خواستید ناراحت، عصبانی یا ناامید شوید، تلاش کنید خودتان و عکس العمل کارتان را ببینید. این بهترین تمرین برای آن است که این حالت ها را از خود بیرون کنید و روی رشد شخصیتی خود کار کنید. شما باید هرآنچه موجب خوب بودن حالتان می شود را انجام دهید که این ها شامل ورزش، تغذیه سالم، کاهش زمان های الکترونیکی، گذراندن وقت با دوستان، حیوانات و غیره می باشد. شما می توانید تمرین کنید که کمتر قضاوت کنید و روی هدف های خوبتان کار کنید. شما می توانید قدردان تر باشید و به دیگران کمک کنید و همان گونه که دیگران دوست دارند با آنان رفتار شود شما هم همان گونه با آنان رفتار کنید.

تعدادی روش وجود دارد که می توانید از آن ها استفاده کنید مانند مراقبه، که به شما در جهت انجام این کارها کمک می کند. اگر با خود در صلح هستید و هیجانات خود را کنترل می کنید در حال کمک به سیاره و دیگر چیزهای اطراف خودتان هستید. اگر دائما عصبانی هستید و به دیگران آسیب می رسانید و یا اهداف منفی در سر دارید می توانید دقیقا مخالف این ها را انجام دهید.

برای افزودن به تحقیقاتتان در مورد این موضوع بهترین مکان برای شروع کار موسسه HeartMath است. این موسسه یک سازمان آموزشی و تحقیقاتی بین المللی و شناخته شده است که به افراد در جهت کاهش استرس، تنظیم هیجانات و ایجاد انرژی برای سلامتی و زندگی شاد کمک می کند.

7 نظرات
 1. حمید حائری می گوید

  این مباحث در دنیا به شبه علم معروف هستند و کاتولیک های از همه جا مانده به این ها متوسل شده اند. ترامپ از سردمداران این نوع تفکر ضد علمی هست.

  1. منیژه اصغری می گوید

   از شما بابت انتشار این مطالب متشکرم . شما این مطالب رو سه سال پیش نوشته اید در صورتی که دکتر جو دیسپنزا که سخنران و محقق پر طرفداری است امروزه این مطالب را دستمایه ی آموزشهای خود قرار داده است . کار شما بسیار ارزشمند است.

 2. سجاد می گوید

  سلام
  دست مریضاد،….. عالی بود!!!
  در ادامه عرض کنم، حضرت علی می فرماید: “شگفت انگیزترین قسمت بدن پاره گوشتی است که در میان سینه است.”
  یا علی و خدا قوت

 3. یکی می گوید

  در واقع راز جهان هستی در مغناطیس و جریان الکتریکی نهفته است . اگر جریان الکتریکی برقرار گردد مغناطیس ایجاد می شود و اطلاعات توسط مغناطیس بر روی ذرات پدیدار می گردند . ذهن کل جهان هستی قابلیت بالقوه هر امکانی را در خود دارد تنها یک پالس اراده فضای واقعیت را در بر روی پرده خیال می آفریند و صاحب ذهن مبهوت از گستردگی لامکان بدنبال خالق اثر می گردد!

 4. میم می گوید

  عالی خیلی عالی بود
  دنبال درک این مطالب هست و البته مطالعه بیشتر
  دست مریضاد

 5. کارو می گوید

  ‌‌‌‌متاسفانه در عصر حاضر پذیرفتن و اعمال نتایج تفسیرهای شخصی و غیر علمی از کشفیات علمی ،مشکلی جدی شده که به نظرم میشود بعنوان نوعی اختلال در تفکر طبقه بندی شوند ،فایده چنین طبقه بندی میتواند آسیب شناسی و درمان اختلال را بدنبال داشته باشد…

 6. مجید می گوید

  از قانون جذب برا بهتر شدن خودتان و دنیا میشه استفاده کرد عالیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.