امید به درمان بیماران ضایعه نخاعی افزایش یافت

ترکیب مبتکرانه تحریک الکتریکی نخاع و درمان فیزیکی در کلینیک مایو موجب شد جوان ۲۶ ساله ای که سه سال پیش بر اثر تصادف قطع نخاع شده بود، بتواند برای نخستین بار پس از سه سال پاهای خود را حرکت دهد.

به گزارش کلیک، این موفقیت در کلینیک مایو واقع در آمریکا و با مشارکت یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا به دست آمد. این پروژه درمانی در راستای تکمیل یک پروژه درمانی انجام شده توسط محققان دانشگاه لوییویل صورت گرفت. دانشمندان در آن پروژه موفق به ایجاد فرایندی شدند که در آن جریان برق به نخاع بیمار وارد می شد و موجب می شد که فرد بتواند دوباره کنترل اندام فلج شده را به دست آورد.

مهره ششم سینه ای (مهره ای که در ستون فقرات قرار دارد) این جوان که نام او جرد چیناک است، در جریان این تصادف آسیب دید. اگر چه تشخیص پزشکان این بود که طناب نخاعی او به طور کامل آسیب دیده است، اما برخی از پزشکان احتمال می دادند که همچنان اتصالاتی در نخاع او وجود داشته باشد و تشخیص آن ها این بود که ستون فقرات او به طور کامل آسیب ندیده است.

تیم تحقیقاتی کلینیک مایو، جرد را ۲۲ هفته تحت درمان فیزیکی شدید قرار دادند تا طناب نخاعی او برای تحریک شدن به وسیله برق آماده شود. سپس یک الکترود را درست زیر ناحیه آسیب دیده و نزدیک طناب نخاعی او کاشتند.

این الکترود طی یک عمل جراحی در ستون فقرات او کاشته شد و فرایند تحریک الکتریکی آغاز شد. محققان سه هفته پس از عمل جراحی با اتفاق شگفت انگیزی مواجه شدند. جرد در حالی که به پهلوی خود تکیه داده بود، واکنش سریعی نشان داد و توانست پاهایش را تکان دهد و مانند افراد عادی قدم بردارد. در ضمن در حالی که تعادلش را به کمک دو میله حفظ می کرد، توانست بدون کمک فرد دیگری روی پای خود بایستد.

محققان در این تکنیک جدید تلاش می کنند به جای تحریک الکتریکی ماهیچه ها، شبکه عصبی خود طناب نخاعی را با برق تحریک کنند.

یکی از محققان کلینیک مایو اذعان کرد که اعضای تیم تحقیقاتی تصمیم گرفتند در این تکنیک جدید به جای تحریک الکتریکی ماهیچه ها، شبکه عصبی خود نخاع را تحریک کنند. این کار به بیماران اجازه می دهد که خود آن ها برای تکان دادن یا ندادن پاهی خود تصمیم بگیرند

جرد اذعان کرد که این اتفاق او را بهت زده کرده است و از اینکه توانسته است انگشتان پای خود را تکان بدهد، بسیار خوشحال است.

اعضای تیم تحقیقاتی به بیان این مطلب پرداختند که این تکنیک جدید هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و نیازمند تحقیق بیشتری است تا محققان در مورد استفاده از این تکنیک جدید برای کمک به افراد معلولی که نخاع آن ها به طور کامل آسیب ندیده است، اطلاعات بیشتری به دست آورند. یکی از بخش های اصلی این تکنیک این است که آماده شدن نخاع بیمار برای تحریک الکتریکی و کاشت الکترود در آن، نیازمند درمان فیزیکی شدید بیمار برای چند هفته متوالی است.

اعضای تیم تحقیقاتی کلینیک مایو متشکل از ۳۰ نفر هست که افراد مختلفی اعضای آن را تشکیل می دهند؛ از پرستار، درمان گر و حرکت شناس گرفته تا چند نفر مهندس و همچنین مهندسان مغز و اعصاب.

 بدون دیدگاه