کشف شبکه مخفی در مغز که مسئولیت انتقال دردها را بر عهده دارد

دانشمندان در تحقیقاتی به شبکه مخفی در مغز رسیده اند که این بخش پنهان مسئولیت انتقال درد به سراسر بدن را برعهده دارد و دسترسی به این ناحیه می تواند انقلاب بزرگی در زمینه پزشکی باشد.

به گزارش کلیک، بدون شک همه ما منبع های ایجاد درد در بدن را سیستم های عصبی می دانیم و برای درمان هر دردی به سراغ سیستم اعصاب می رویم و خود را به یک متخصص در این زمینه نشان می دهیم. قرن ها است که دانشمندان منبع درد ها را در سیستم عصبی و نخاع جستجو کرده اند ولی حالا باید گفت که این معادله به هم ریخته است و محققان به این نتیجه رسیده اند که در سیستم عصبی، شبکه ای از اعصاب مخفی وجود دارد که در این بخش بسیاری از درد ها کنترل می شوند.

تحقیقات جدید دانشمندان بر روی نمونه موش های آزمایشگاهی انجام شده است و هنوز بر روی بدن انسان این تحقیقات به نتیجه نهایی نرسیده است.

اگر چه نمی توان به نتایج حاصل اطمینان صد در صد داشت ولی در کل باید به این نکته نیز توجه داشت که سیستم عصبی انسان و موش نکات مشابه بسیار زیادی دارند و می توان در بسیاری از زمینه ها نیز به این تحقیقات اطمینان کرد. این سیستم عصبی مخفی به متخصصان کمک می کند تا بسیاری از درد های مزمن و شدید را به روش های موثر تر بهبود بخشند.

Nikita Gamper از دانشگاه Leeds سخنگوی این پروژه است و در رابطه با این پروژه این گونه توضیح داده است که: هنوز اطمینان های لازم برای عملی کردن طرح در مواد دارویی کامل نشده است ولی در واقع بنای اصلی این طرح به این صورت است که در بخشی از احساسات آدمی تغییراتی ایجاد شود، این احساسات نظیر درد، گرمی و سردی است.

برای درک دقیق عملکرد سیستم عصبی پنهان، تحقیقات بسیار بیشتری نیاز است. همه سیستم های عصبی که به سیستم عصبی مرکزی ما ارتباط دارند، نوعی سیستم عصبی محیطی نام گذاری می شوند که در سراسر بدن ما قرار دارند. برای کسانی که از آناتومی بدن سررشته ندارند تصویر زیر یک تصویر بسیار خوب است که به وسیله آن می توان درک مناسبی از اعصاب و مراکز عصبی دریافت کرد. در عکس رشته هایی که با رنگ آبی نشان داده شده اند سیستم عصبی هستند که در سراسر بدن پراکنده هستند. خط زرد رنگ نیز در واقع عصب های نخاعی هستند که مستقیم به مغز متصل شده اند.

کشف شبکه مخفی در مغز که مسئولیت دردها را بر عهده دارد

در تصویر بالا پراکندگی سیستم عصبی به خوبی نمایش داده شده است و شما می توانید به وضوح مراکز دریافت پیام های عصبی را مشاهده کنید. شاید با زبان ساده تر بتوان به این موضوع اشاره کرد که بدن ما در واقع یک سیم کشی بسیار دقیق است که در این میان ممکن است سیم کشی های بسیار ریزی وجود داشته باشد که تاکنون از دید ما مخفی بوده است. شاید این تفکر همیشه در میان عوام بوده است که مرکز تصمیم گیری های نهایی در مغز، سیستم عصبی مرکزی است ولی در همین تحقیقات این موضوع نشان داده شده است که تصمیم گیری نهایی برای درک دردها بر عهده سیستم عصبی مرکزی نیست و سیستم های مخفی نیز عهده دار انتقال درد ها هستند.

این نظریه که کنترل دروازه درد ها نام گذاری شده است در نهایت به این نتیجه رسیده است که سیستم ها و مراکز دریافت درد و مراکز عصبی محیطی نیز در انتقال درد بسیار مؤثر هستند.

در واقع همان طور که بارها در این مطلب به این موضوع اشاره کردیم، سیستم ها و مراکز عصبی کشف شده جدید، منبع مشخصی ندارند و نمی توان به صورت قطعی موانعی بر سر راه آن قرار داد؛ اما می توان کاری کرد که این پیام های عصبی در مسیر انتقال به سیستم عصبی مرکزی با موانعی رو به رو شوند و از شدت آن ها کم شود. برای درک بهتر این موضوع به یک مثال ساده اشاره می کنیم. فرض کنید در یک جاده در حال رانندگی با سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه هستید و ناگهان در نزدیکی خود سرعت گیر هایی را مشاهده می کنید. این سرعت گیر ها شما را وادار می کند تا سرعت خود را کم کنید تا به شما آسیبی وارد نشود. در واقع می توان بر سر راه پیام های عصبی مخفی نیز چیزی همانند سرعت گیر ها قرار داد.

در آخرین شواهد این موضوع نیز مطرح شده است که ممکن است سیستم های عصبی مخفی چیزی پیچیده تر از آن باشد که ما فکر می کنیم و دست‌کاری آن ها تبعات جبران ناپذیری را در بدن ایجاد کند. درواقع محققان دستگاه های عصبی مخفی را به شبکه ای از گره ها تشبیه کرده اند که درگیری با آن ها باعث می شود که این گره ها کور تر شود و نظم طبیعی آن ها از بین برود.

این مطالعات ۵ سال به طول انجامیده است و بر روی موش های های صحرایی و موش آزمایشگاهی صورت گرفته است و در واقع در این حیوانات سلول های گانگلیون مورد بررسی و تغییر قرار گرفته اند که این سلول ها باعث انتقال اطلاعات به سیستم عصبی مرکزی حیوان می شود.

سلول های گانگلیون، از مسیری در سیستم عصبی با عنوان مسیر گابا، به سیستم عصبی مرکزی راه پیدا کرده اند و از این مسیر پیام هایی به سیستم عصبی مرکزی منتقل شده است.

سیستم عصبی محیطی این قابلیت را دارد تا هنگام دریافت درد این درد را از فیلتر هایی عبور دهد و این درد پس از کاسته شدن به سیستم عصبی مرکزی و اصلی برسد. با تمام این تفاسیر راه حل هایی بر سر راه دیده می شود که به انسان کمک می کند تا با استفاده از دارو های آرام بخش و غیر اعتیاد آور درد های خود را تسکین دهد. تحقیقات در کشف شبکه های مخفی عصبی و راه های نفوذ به آن گام مهمی در تولید دارو های آرام بخش را در پی خواهد داشت.بدون دیدگاه