ساخت موشکی با سرعت ۹۹٫۹۹ درصد سرعت نور توسط بشر

معمولاً فرضیه ها و تئوری های علمی از مرز محدودیت هایی که بشر برای قدرت خود تصور می کند، فراتر می روند. از این رو اخیراً دانشمندان محاسباتی انجام داده اند که بر اساس آن ها بشر روزی قادر به ساخت موشک هایی با سرعتی معادل با ۹۹٫۹۹۹ درصد سرعت نور خواهد بود.

البته این محاسبات تنها محاسباتی هستند که در عالم تئوری و فرضیه انجام شده اند و هیچ ارتباطی با دنیای واقعی و عمل هنوز پیدا نکرده اند.

به گزرش کلیک، یک استاد دانشگاه نروژی به نام اسپن گاردر هاوگ در یکی از مجلات معتبر علمی به نام Acta Astronautica بر این واقعیت اذعان داشته است که می توان موشک هایی ساخت که سرعت آن ها در حدود ۹۹٫۹۹۹ درصد سرعت نور است.

او در مقاله خود به این نکته اشاره کرده است که در حالی که بر اساس آخرین محاسبات و بررسی ها بشر قادر به ساخت فضا پیمایی با سرعتی معادل ۹۹٫۹۹۹ درصد سرعت نور خواهد بود اما امکانات کنونی بشر، تنها اجازه می دهد تا فضا پیماها و یا موشک هایی ساخته شود که سرعت آن ها تنها کمی بیشتر از سرعت موشک ها و فضا پیماهایی باشد که تا کنون ساخته شده است.

هاوگ که در واقع استاد ریاضیات تخصصی در زمینه امور مالی در دانشگاه نروژ است، بر این باور است که ریاضیات تخصصی در حوزه فیزیک در واقع همان ریاضیات در امور مالی است و این دو با هم اختلاف چندانی ندارند. در واقع او با ذکر این مطلب بر این نکته اشاره کرده است که پیش بینی های این استاد نروژی در زمینه قدرت بشر برای ساخت موشک هایی با سرعتی معادل سرعت نور که بر اساس محاسبات ریاضی در حوزه فیزیک انجام شده است، می تواند به واقعیت بسیار نزدیک باشد.

تصویر متن 1

در مقاله منتشر شده توسط هاوگ که در آن از محاسبات ریاضی برای پیش بینی قدرت بر در ساخت موشک هایی با سرعت نور استفاده شده است، محاسبات انجام شده بر پایه این واقعیت استوار است که بر اساس مطالعات انجام شده می توان از فوتون ها به عنوان نیرویی برای مکانیسم رانش در موشک ها و فضا پیماها استفاده کرد.

این موشک ها که به موشک های نوری معروف هستند می توانند به بشر برای سفرهای دراز و طولانی تر استفاده کنند. در این سفرها بشر می تواند گستره دید خود را بر هستی افزایش دهد.

هر چند ایده های مطرح شده در این مقاله که بر اساس محاسبات ریاضی صورت گرفته است محتمل به نظر می رسد، اما همچنان محدودیت های طبیعی قوانین فیزیک برای ساخت چنین موشک هایی همچنان پایدار هستند.

هاوگ در توضیحات خود اضافه می کند که مادامی که سرعتی بالاتر از سرعت نور شناخته نشود یعنی هیچ ذره ای نتواند با سرعتی بالاتر از سرعت نور در فضا حرکت کند، نمی توان موشک هایی با سرعتی بالاتر از سرعت نور ساخت. او همچنان در ادامه اضافه کرده است که راه زیادی در پیش است تا بتوان موشک های نوری با سرعت نور ساخت مه با استفاده از آن ها بتوان اجسام مختلف و یا حتی انسان ها را فضا فرستاد.

نکته جالب و مهم دیگری که به آن باید توجه نمود این است که باید به دنبال سوختی برای این موشک ها بود تا بتواند به سرعت تبدیل به انرژی نور تبدیل شود. همچنین نیازی به شتاب دهنده هایی وجود دارد که سرعتی بسیار بالا داشته باشند.

شاید بشر برای رسیدن به آروزی خود که سفر به مریخ در عرض ۵ دقیقه است نیاز به پیش زمینه هایی است که یکی از آن ها پیشرفت در فیزیک ذرات و رفع برخی از محدودیت های آن است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.