دست نوشته های جدید آلبرت انیشتین کشف شد!

رسانه کلیک – مجموعه ای شامل دست نوشته ها، مدارک، مدال ها و عکس هایی نادر از آلبرت انیشتین به تازگی کشف شده که دارای جزئیاتی از نظریه وحدت بزرگ است.

در ماه مارس، علم دوستان سراسر جهان 140امین سالگرد تولد آلبرت انیشتین را گرامی می دارند. اخیرا نیز مجموعه ای شامل بیش از 100 دست نوشته از این دانشمند بزرگ به یکی از دانشگاه ها اهدا شده است.

این اسناد که به تازگی رونمایی شده اند، شامل دست نوشته هایی نادر هستند که تاکنون دیده نشده اند. این مجموعه همچنین شامل نامه هایی شخصی بوده که آلبرت انیشتین و ایده های وی را در قالبی جدید به جهانیان معرفی می کند. این نامه ها همچنین در قالب های دیجیتال نیز درآمده اند تا برای مردم بیشتری در دسترس باشند.

از مجموع 110 صفحه این مدارک، 84 صفحه آن ها مرتبط با ریاضی است. از میان این کاغذها همچنین تحقیقات تغییر نیافته ای یافت شده که آلبرت انیشتین آن ها را بین سال های 1944 تا 1948 نوشته است.

محققان و دانشمندان اکنون مشغول تحقیق و بررسی این موضوع هستند که مدارک یافت شده، چه کمکی به آینده علم می کند. به استناد متخصصان، ضمیمه ای 8 صفحه ای که شامل جزئیاتی از نظریه وحدت بزرگ می شود، جالب ترین مدرک یافت شده است. نکته جالب در مورد این مدارک آن است که دانشمندان تاکنون تصور می کردند آن ها گم شده اند.

آلبرت انیشتین بیش از 30 سال از عمر خود را صرف کار روی نطریه ای کرده که حول الکترومغناطیس و جاذبه می گردد. وی تلاش بر اثبات این موضوع داشت که الکترومغناطیس و جاذبه، پدیده های متفاوت از موضوعی یکسان هستند.

یکی از صفحات این مدارک شامل نامه ای دست نویس از انیشتین به پسرش، هانس انیشتین است که در سوئیس زندگی می کرد. برخی از قسمت های این نامه شامل نگرانی های آلبرت انیشتین درباره وضعیت اروپا و ظهور حزب نازی در آلمان است.

مجموعه مدارک یافت شده شامل بیش از 80 هزار بخش هستند که تاکنون در آرشیو آلبرت انیشتین نگهداری می شدند. برخی از این بخش ها شامل مدال ها، مدارک و عکس های وی هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.