شبکه ماهواره ای استارلینک شرکت SpaceX آماده آزمایش است

رسانه کلیک – به استناد اخبار، وضعیت توسعه شبکه ماهواره ای استارلینک در مرحله خوبی قرار داشته و این شبکه اکنون آماده انجام آزمایش های مختلف است.

پروژه بلندپروازانه شرکت SpaceX در راستای ایجاد یک شبکه جهانی اینترنت ماهواره ای کماکان ادامه دارد و اولین ماهواره های این پروژه اکنون آماده آزمایش هستند.

اولین گروه متشکل از 60 ماهواره ماه گذشته به فضا پرتاب شدند و به استناد SpaceX، اکنون 57 مورد از آن ها مطابق برنامه در حال کار هستند (عملکرد رضایت بخش 60 ماهواره استارلینک در فضا). این ماهواره ها در ارتباط با ایستگاه های زمینی از جمله مرکز اصلی ردموند در واشنگتن کار می کنند. سه ماهواره دیگر ارتباط خود را حین پرتاب به فضا از دست دادند و از آن زمان تا پیش از افتادن به زمین یا سوختن در اتمسفر، دور زمین خواهند چرخید.

45 مورد از این ماهواره ها در آخرین موقعیت خود، در ارتفاع 550 کیلومتری قرار دارند؛ در حالی که 5 ماهواره دیگر در حال بازگشت به موقعیتی در ارتفاع 439 کیلومتری بوده و 5 ماهواره دیگر نیز در حال بررسی پیش از انجام آخرین عملیات خود هستند.

SpaceX همچنین اثرات پایان عمر ماهواره ها در فضا را به منظور از بین بردن نگرانی ها درباره زباله های فضایی، شبیه سازی خواهد کرد. دو ماهواره نهایی عمدا در فضا رها خواهند شد تا وضعیتی که یک ماهواره در انتهای عمر خود به آن دست پیدا می کند، شبیه سازی شود.

ماهواره های استارلینک اکنون آماده وارد شدن به فاز آزمایشی هستند که در آن شرکت SpaceX قرار است از طریق ویدیوها و بازی های اینترنتی، ارتباط اینترنتی ماهواره ها را آزمایش کند. این شرکت اظهار داشت اکنون که اکثر ماهواره های استارلینک به ارتفاع عملیاتی خود دست پیدا کرده اند، SpaceX با استفاده از صور فلکی، فرستادن سیگنال هایی را از آمریکای شمالی جهت آزمایش رکوردها و ظرفیت این ماهواره ها از طریق بازی های ویدیویی با پهنای باند بالا آغاز می کند.

تمام این موارد، استارلینک را به اولین سیستم ماهواره ای غیر زمین آهنگ تبدیل می کند که در باند کی یو عمل کرده و از طریق ایستگاه های زمینی آمریکایی کار می کند. این موضوعات همچنین نشان دهنده پتانسیل این سیستم در تامین اینترنت پرسرعت در تمامی نقاط جهان است. اهمیت این موضوع در آن است که اولین بودن این سیستم در نوع خود، به SpaceX اجازه می دهد در صورت ایجاد مشکل با سایر شبکه های ارتباطی ماهواره ای در آینده، فرکانس های عملکرد شبکه خود را خود تعیین کند.

با این همه، پروژه ماهواره های استارلینک با انتقاداتی از سوی دانشمندانی که نگران هستند پرتاب شبکه ای از ماهواره ها به فضا اطلاعات دریافت شده از تلسکوپ های زمین مبنا را با مشکل رو به رو کنند، مواجه شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.