دانشمندان موفق به تولید لنز طبی با قابلیت زوم روی سوژه شدند!

رسانه کلیک – دانشمندان به تازگی موفق به تولید نمونه اولیه نوعی لنز طبی شده اند که به استفاده کننده اجازه زوم روی سوژه ای خاص را می دهد.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو به تازگی موفق به اختراع نمونه اولیه نوعی لنز طبی با قابلیت کنترل توسط حرکات چشم شدند. استفاده کننده از این لنز می تواند با دو بار پلک زدن، روی سوژه خاصی زوم کند یا از حالت زوم روی سوژه خارج شود.

این لنزها از غشای پلیمری دارای قابلیت کشسانی ساخته شده اند که به سیگنال های الکتریکی تولید شده هنگام حرکت چشم فرد، پاسخ می دهد.

این گونه سیگنال ها که تحت عنوان سیگنال های الکترواکولوگرافیک شناخته می شوند، می توانند توسط انسان ها حتی زمانی که خواب هستند نیز تولید شود. محقق ارشد پروژه تولید این لنز طبی طی مصاحبه ای با New Scientist گفت:

حتی زمانی که چشم انسان چیزی نمی بیند، بسیاری از افراد در این حالت می توانند مردمک چشم خود را حرکت داده و این نوع سیگنال های الکترواکولوگرافیک را تولید کنند.

با این همه، هنوز برای دور انداختن عینک های مطالعه زود است! به استناد Gizmodo، این نمونه اولیه تنها با تجهیزات مخصوصی کار می کند و الکترودهایی اطراف چشم افرادی که این لنز روی آن ها آزمایش شده، قرار داده شده است. دانشمندان امیدوارند اختراع تازه آن ها بتواند در آینده در پروتزها، عینک های قابل تنظیم و ربات های کنترل از راه دور استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.