باران اسیدی ممکن است درختان را تشنه تر کند!

رسانه کلیک – به استناد اخبار علمی جدید، جنگل هایی که مدت ها در معرض باران اسیدی قرار داشته اند، ممکن است نسبت به سایر جنگل ها سخت تر سیراب شوند.

دانشمندان تاکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با اثرات باران اسیدی روی درختان با محدوده های کوچک انجام داده بودند، اما آزمایش هایی روی حوزه های آبخیز تقریبا نادر هستند. یافته های تحقیقات چند دهه ای روی جنگل های رشته کوه های آپالاش در ایالات متحده نشان می دهد جنگل هایی که در معرض باران اسیدی قرار گرفته باشند، ممکن است سخت تر سیراب شوند. سازمان جنگل داری آمریکا از سال 1989، حدود 34 هکتار از این جنگل ها را با اسیدی از آمونیوم سولفات سالی سه بار (برای شبیه سازی باران اسیدی) آبیاری می کرد.

در اکثر سال ها میان 1989 تا 2012، این جنگل اسیدی نزدیک به 5 درصد نسبت به جنگل 39 هکتاری مجاور خود و دو سال نیز 10 درصد آب بیشتری جذب کرده است.

دانشمندان اظهار داشتند که توقع نداشته اند درختان تا این حد به اسیدی شدن واکنش نشان دهند. نکته تامل برانگیز در رابطه با این موضوع، این است که درختان تشنه تر منابع آبی برای انسان ها و حیوانات را نیز کاهش می دهند.

هنوز مشخص نیست که آیا جنگل های دیگر با درختان و نوع خاک متفاوت چنین نتیجه ای به این آزمایش نشان می دهند یا خیر. جنگلی که این آزمایش روی آن انجام شده، خاک نرم ماسه سنگی داشته و از درختان گیلاس، افرا، بلوط و درختان دیگری تشکیل شده است.

دانشمندان اشاره کرده اند که نیاز اضافه این جنگل به آب میزان کمی نیست. این نیاز اضافه می تواند به سالانه 13.6 میلیون لیتر آب تبدیل شود.

اسید موجود در باران اسیدی می تواند مواد معدنی موجود در خاک از جمله کلسیم آن را نابود کند. تحقیقات پیشین نشان داده اند که کلسیم باز و بسته شدن سلول های محافظ اطراف روزنه و منافذی را که از طریق آن ها گیاهان آب از دست می دهند، تنظیم می کند. بدون کلسیم کافی، گیاهان نیز نمی توانند این از دست دادن آب را کنترل کنند.

یکی از دانشمندان این پروژه اظهار داشت:

تاکنون کسی فکر نمی کرد میزان خروجی کربن دی اکسید از نیروگاه های زغال سنگی می تواند روی میزان آب جذب شده توسط درختان تاثیرگذار باشد. این اکوسیستم ها بسیار پیچیده هستند و پاسخ‌دهی بالایی به مسائل مختلف دارند؛ بنابراین هر تصمیمی که انسان ها در رابطه با محیط زیست می گیرند، می تواند روی درختان نیز تاثیر بگذارد.

با این همه، دانشمندان معتقدند محاسبات انجام شده روی میزان آب اضافه تر مورد نیاز این جنگل ها بسیار ساده هستند و این موضوع نیازمند تحقیقات پیچیده تر و دقیق تری است.

خاک ها معمولا در بازیابی کلسیم از دست رفته خود بسیار آهسته عمل می کنند؛ بنابراین این تحقیق ممکن است برخی از اثرات نابودکننده باران اسیدی را که تاکنون چیزی از آن ها نمی دانستیم نیز آشکار کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.