ستاره شناسان موفق به شناسایی نور ناشی از برخورد سیاه چاله ها شدند

رسانه کلیک – ستاره شناسان به تازگی شاهد یک رویداد نادر ناشی از برخورد سیاه چاله ها و ایجاد شعله نور بوده اند. این نور تا یک ماه خاموش نخواهد شد.

برخورد سیاه چاله ها به غیر از امواج گرانشی، به خودی خود هیچ نوری را ساطع نمی کند. با این حال دانشمندان به تازگی به یکی از موارد نادر مواجه شده و توانستند برخورد سیاه چاله ها را به سبب نور ناشی از آن، مشاهده کنند. یک تیم پژوهشی با استفاده از داده های ماه مه سال 2019 متعلق به رصدخانه LIGO و تشخیصگر وریگوی اروپایی، شاهد نخستین نمونه از شعله نور به سبب ادغام دو سیاه چاله شدند. البته پدید آمدن این نور، حاکی از وجود یک سیاه چاله بزرگ تر سوم است.

کهشکان های متعددی دارای سیاه چاله های فوق العاده بزرگ در مرکز خود هستند. دیسک گازی بزرگ حول این سیاه چاله ها، می تواند موجب ادغام و ترکیب همتاهای کوچک تر شود. در صورت بروز این اتفاق، سیاه چاله جدیدا ساخته شده ممکن است از طریق دیسک به جهت نامعمولی رانده شده، و واکنش گازی ناشی از این کار، روزها و یا هفته ها پس از پدید آمدن امواج گرانشی قابل رویت باشد. شعله ور شدن نیز همزمان با این اتفاق آغاز شده و به تدریج رو به افول و خاموشی می رود. این برهه می تواند حتی تا یک ماه طول بکشد.

ظاهرا دلایل دیگر برای پدید آمدن شعله نور، نظیر خورده شدن یک ستاره توسط سیاه چاله، وجود ابرنواختر و یا اشتعال خود سیاه چاله، به طور معقولانه ای توسط پژوهشگران رد شده اند.   

البته باید گفت که وجود یک سیاه چاله بزرگ تر سوم، هنوز به عنوان یک دلیل قطعی برای پدیده شعله نور ثابت نشده است. پروفسور نجوم کلتک، متیو گراهام به ستاره شناسان هشدار داده که نباید احتمالات دیگر برای این پدیده را نادیده بگیرند. اگر شعله نور نتیجه برخورد سیاه چاله ها باشد، آنگاه مهر تاییدی روی نظریه های موجود خورده و در ستاره شناسان شاهد یک نما نادر و مستقیم از فعالیت سیاه چاله بوده اند.

منبع engadget

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.