تعلیق هزاران برنامه توسط فیسبوک به دنبال تحقیقات رسوایی کمبریج آنالیتیکا

رسانه کلیک - فیسبوک به دنبال رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال گذشته و لو رفتن اطلاعات کاربران، تاکنون ده ها هزار برنامه که از پلتفرم فیسبوک سوءاستفاده می کردند را تعلیق کرده است.