۸ گرایش که بازاریابی محتوا در سال ۲۰۱۷ را شکل می دهند

دوباره این موقع از سال رسید که زمان بین مهمانی های سال نو میلادی و خرید برای سال جدید است و طراحان اینترنتی دوباره شروع کرده اند تا برای اقدامات سال بعدی و ویژگی های آینده اینترنت ایده پردازی کنند.

دانشمندان موفق شدند وزن تمام ساخته های بشر را محاسبه کنند

تکنوسفر مفهومی است که تمام ابزار و وسایل ساخته شده توسط بشر را مشخص می کند؛ دانشمندان توانسته اند برای نخستین بار وزن همه چیزهایی را که توسط بشر خلق شده اند، محاسبه کنند که معادل ۳۰ تریلیون تن است!