مقالات: آذر کاظمی آذر کاظمی

آذر کاظمی
The First Space-Based 'Nation', Asgardia, Plans to Illegally Store Data Off-Planet
ذخیره غیرقانونی داده های خارج سیاره توسط اولین ملت فضایی به نام آسگاردیا

دانشمندان قصد دارند اولین ملیت فضایی به نام آسگاردیا را به فضا بفرستند، برای...

To the stars by atom bomb
سفر به ستاره ها با بمب اتم (قسمت دوم)

محققان قصد داشتند موشک اتمی بسازند و به وسیله آن به زحل بروند، آن ها ۷ سال به...

1
To the stars by atom bomb
سفر به ستاره ها به وسیله بمب اتم (قسمت اول)

محققان قصد داشتند موشک اتمی بسازند و به وسیله آن به زحل بروند، آن ها ۷ سال به...

2
Has the 40-year old mystery of the "Wow!" signal been solved?
آیا راز ۴۰ ساله سیگنال Wow حل شده است؟

در سال ۱۹۷۷ انتقالی رادیویی از صورت فلکی قوس مشاهده شد که بسیار شدید بود و...

3
astronauts
احتمال ابتلای گردشگران مریخ به سرطان

تخمین های جدید حاکی از آن است که گردشگران مریخ به دلیل قرار گرفتن در معرض...

4
ساخت پچی برای خواب بهتر

پچ پوشیدنی یکبار مصرف در تشخیص آپنه خواب موثر شناخته شده است. پچ پوشیدنی می...

5
رویت شواهدی از آب های منجمد روی سطح ماه

بررسی ها برروی سطح ماه نشان دادند که سطح آن تنها از خاک پوشیده نشده است بلکه...

6
ایده جنجالی ایجاد روند معکوس مرگ توسط یک استارتاپ

یک استارتاپ تلاش دارد که بیماران مرگ مغزی را به زندگی بازگرداند! مطالعه این...

7
This Month You Can See 3 Planets With No Telescope
رویت سه سیاره بدون نیاز به تلسکوپ در ماه ژوئن

از قدیم زل زدن به ستاره نوعی فعالیت تابستانی بوده است، تعداد زیادی از آنها در...

8
ساخت اولین دستگاه کربن گیر هوای جهان در سوییس

اولین دستگاه کربن گیری تجاری جهان اکنون در سوییس است. اپراتورهای این دستگاه...

9