ذخیره غیرقانونی داده های خارج سیاره توسط اولین ملت فضایی به نام آسگاردیا

دانشمندان قصد دارند اولین ملیت فضایی به نام آسگاردیا را به فضا بفرستند، برای این منظور ماهواره ای به فضا خواهند فرستاد که وظیفه ذخیره سازی داده ها در بیرون از زمین را به عهده دارد.

رویت شواهدی از آب های منجمد روی سطح ماه

بررسی ها برروی سطح ماه نشان دادند که سطح آن تنها از خاک پوشیده نشده است بلکه نواحی درخشانی بر روی سطح ماه وجود دارند، به گفته محققان علاوه بر خاک بر روی سطح ماه تکه های یخ به صورت شبنم منجمد وجود دارند.

رویت سه سیاره بدون نیاز به تلسکوپ در ماه ژوئن

از قدیم زل زدن به ستاره نوعی فعالیت تابستانی بوده است، تعداد زیادی از آنها در این زمان قابل رویت هستند. در طول ماه ژوئن چندین سیاره وجود دارند که با چشم غیر مسلح در آسمان قابل مشاهده خواهند بود.