سازندگان چینی نمایشگر امسال 55٪ از سهم بازار پنل‌های LCD را به دست می آورند

رسانه کلیک-  سازندگان چینی نمایشگر احتمالا امسال 55٪ از سهم بازار جهانی پنل‌های  LCD را به دست می آورند. اما باز هم در این زمینه ضعف‌هایی دارند که باید آن را برطرف کنند.