سلامت رانندگان اوبر با هزینه 50 میلیون دلاری این کمپانی تامین می شود

رسانه کلیک - به استناد اخبار جدید، سلامت رانندگان اوبر با هزینه 50 میلیون دلاری این کمپانی تامین می شود. این اقدام طی درخواست شماری از رانندگان این کمپانی رخ خواهد داد.

سیلیکون ولی اکنون بیش از هر زمان دیگری به مطالعات اخلاقی نیاز دارد

رسانه کلیک - با توجه به افزایش رقابت کمپانی های مختلف در زمان شیوع بیماری کرونا و بروز تکنولوژی های عجیب و غریب، به نظر می رسد سیلیکون ولی اکنون بیش از هر زمان دیگری به مطالعات اخلاقی نیاز دارد.