چگونه نرم‌افزار انطباق، تقلب و پولشویی مرتبط با بازار رمزارز را تشخیص می‌دهد

رسانه کلیک- طی 12 ماه اخیر بازار رمزارز رشد کرده‌اند و همزمان با این اتفاق میزان دزدی و هک نیز افزایش یافته است. از این رو باید تلاش کرد تا میزان دزدی‌ها کاهش یابد.