محمد حسن محمدی

محمد حسن محمدی

به نوشتن علاقه دارم لذا از اسفند ماه سال 1395 فعالیت جدیدی را تحت عنوان تجربه استفاده از استارتاپ ها و همچنین تجربه حضور در رویدادهای استارتاپی را با لقب مستروالکو آغاز نمودم/کارشناسی مهندسی نرم افزار/توسعه دهنده وب و اندروید/هم بنیان گذار استارتاپ پیگام

از دست ندهید

مطالب پیشنهادی